EDU Açık Eğitimler profesyonelleri iş hayatında ileriye taşıyor

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU, Açık Eğitimler’e Haziran ayında mağazacılık yönetiminden, veriye dayalı karar vermeye kadar uzanan geniş eğitim yelpazesi ile devam ediyor.

 EDU Açık Eğitimler Haziran

Mağazacılık Yönetimi Sertifika Programı

Bugünün perakende sektöründeki yönetim formatlarının neler olduğu, piyasa değişkenlerine nasıl adapte olunacağı, iş-insan-kaynak gücü yönetiminin nasıl geliştirileceği sorularına cevap vermeyi amaçlayan program,  11-12 Haziran, 25-25 Haziran ve 11-12 Temmuz tarihlerinde Karaköy Minerva Palas’ta gerçekleşecek.

Programda, sektörün incelikleri, analitik ve proaktif bir bakış açısıyla sektör profesyonelleri tarafından aktarılacak. Program süresinde sınıf içi eğitimlerin yanı sıra; webinarlar, mobil araçlar, e-book ve hatırlatıcı infografik ve videolar kullanılacak.

Program için son başvuru tarihi 1 Haziran 2019.

İş Yaşamında Sadelik ve Basitlik

Murat Erkmen’in eğitimcisi olacağı program, tüm karmaşık ve zor koşulları içinde barındıran iş yaşamında, sadelik ve basit çalışma düzeniyle verimlilik kazanılmasını hedefliyor.

Mövenpick Hotel’de, 17 Haziran 2019 tarihinde yapılacak eğitimde, verimlilik ve motivasyon açısından çok etkili ve başarılı bir yaklaşımla; mevcut iş yapma şekillerine dair israf ve verimsizlik yaratan alanlara dair farkındalık, bulunulan iş ortamındaki olumsuz durumlarla baş etme, bireysel inisiyatif kazanımı için cesaret verici yöntem ve taktikler gibi konular üzerinde durulacak. Programın son başvuru tarihi 7 Haziran 2019.

Business English Sertifika Programı

Katılımcılara iş dinamikleri içinde İngilizce’yi etkin şekilde kullanma adına rehber olmayı hedefleyen program 18 Haziran-21 Eylül 2019 tarihleri arasında, Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde gerçekleşecek.  

Programda sözlü sunum teknikleri, toplantı ve toplu video görüşmelerinde konuşma becerileri ile iş yazışma becerileri konuları geniş bir yelpazade ele alınacak. Modüler bir şekilde kurgulanan program, task-base bir yapıda uygulama odaklı bir şekilde gerçekleştirilecek.

CFER’in belirlediği azami süre olan 100 saat baz alınarak tasarlanan ve Sabancı Üniversitesi Diller Okulu’nda görev alan eğitmen kadrosu ile sürdürülecek programa son başvuru tarihi 8 Haziran 2019.

Advanced Presenting Skills for Leaders

18 Haziran 2019 tarihinde Mövenpick Hotel’de gerçekleşecek eğitim programı, katılımcıları bir metodoloji ve beceri seti ile donatmayı, kurum içi ve dışı kitlelere hitap etmedeki yetkinliklerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Eğitimin dili İngilizce olan tam günlük eğitim Agostina Da Cunha tarafından verilecek. Programa son başvuru tarihi 8 Haziran 2019.

İnsanı Anlamak ve Yönetmek

Program, bu iki ilişki alanı ‘anlamak’ ve ‘yönetmek’ ile ilgili bir iç görü kazandırmayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda programda empati, liderlik bilgisi, ekip yönetme algısı, kendi davranışlarını seçme motivasyonu, tanıklık gücünün farkındalığı, bilinçle mesaj verme sorumluluğu, insan zeminlerinin farkında olarak ilişki kurma konuları üzerinde durulacak.

Program 18-19 Haziran 2019 tarihlerinde, Point Hotel Barbaros’ta düzenlenecek. Programın son başvuru tarihi 8 Haziran 2019.

Dijital Dünyada Tüketici Trendleri

Eğitimde; global trendlere ve tüketici davranışlarına ışık tutulurken; bunun sunulan ürün, marka ya da hizmetlere nasıl değer katabileceği çok farklı ülkelerden ve sektörlerden çeşitli örneklerle gösteriliyor.

Her gün değişen ve değişim hızı gittikçe artan dünyada makro trendler konusunda gündemi yakalamak, tüketici davranışları boyutunu değerlendirmek ve iş dünyasına olan etkilerini farklı sektörlerden örneklerle keşfetmek üzere beş ana başlıkla tasarlanan eğitim Ergin Akman tarafından verilecek.

19 Haziran 2019, tarihinde Mövenpick Hotel’de düzenlenecek programa başvuru için son tarih 9 Haziran 2019.

Veriye Dayalı Karar Verme

Eğitim, katılımcıların karar verirken veriye dayalı analizi hızlı ve doğru şekilde oluşturmaları, büyük veri setlerinin analizi, optimizasyon, simülasyon ile risk analizi, istatistiksel modelleme ve tahmin modelleri geliştirmeleri gibi konuların odağında sürdürülecek. 

Eğitim süresince katılımcıların, tüm bu kavramları excel kullanarak sağlayabilmede yetkinlik kazanmaları hedefleniyor. Excel modellerini hızlı oluşturmak, bu modelleri tasarlamak gibi noktalarda rehberlik yapılırken, “Excel mühendisliği” prensip ve yöntemlerine de ışık tutulacak.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Can Akkan tarafından verilecek eğitim 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde, Point Hotel Barbaros’ta düzenlenecek. Eğitim programına son başvuru tarihi 10 Haziran 2019.

Uygulamalı Python Programlama Sertifika Programı

Uygulamalı Python Programlama Sertifika Programı 20 Haziran 2019 tarihinde Point Hotel Barbaros’ta başlıyor. Toplam 8 günden oluşan program, veri bilimine bir hazırlık dersi olmanın yanında, katılımcılara bilişimsel düşünme (computational thinking) kavramlarını pratikte uygulayabilmeleri adına temel programlama yetenekleri de kazandırmayı hedefliyor.

Programda katılımcılar, dersler, ödevler ve uygulama çalışmaları ile katılımcılar algoritma tasarlamayı, bir problemi alt problemlere bölebilmeyi ve parçalardan bütüne gidecek şekilde problem çözmeyi öğrenecekler. Bilişimsel düşünme kavramlarını pratikte uygulayabilmeleri için katılımcılara değişkenler, komutlar, şartlı ifadeler, döngüler, fonksiyonlar, temel veri yapıları ve dosya okuma/yazma işlemleri gibi Python3 diline ait temel programlama kavramları gösterilecek. Tüm bunlarla beraber program süresince matplotlib, numpy, pandas gibi Python kütüphaneleriyle örnekler zenginleştirilecek, ders sonrası veri bilimine devam edebilmek adına gerekli altyapı sağlanacak.

Programın son başvuru tarihi 10 Haziran 2019.

Okul Liderliği Sertifika Programı

Okul yöneticileri ve yönetici adayları için geliştirilen Okul Liderliği Sertifika Programı, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi - EDU ve Eğitim Reformu Girişimi işbirliğiyle, Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsü’nde düzenlenecek. 24-25-26-27-28 Haziran, 16-17-18-19-20 Temmuz 2019 tarihlerinde düzenlenecek eğitim programı, yöneticilerin 21. yüzyılın eğitimine liderlik etmek için ihtiyaç duyduğu bilgi ve yetkinlikleri geliştirmeyi amaçlıyor. Okulun bir yaşam, öğrenme ve yönetim alanı olmasından hareketle tasarlanan modüller, katılımcıların bütünsel bir bakış açısı kazanarak en yüksek faydayı sağlayacakları zengin bir içerik sunuyor.

Okul Liderliği Sertifika Programı, “Öğretimsel Liderlik”, “Operasyonel Liderlik” ve “Dönüşümsel Liderlik” olmak üzere üç farklı liderlik patikası üzerinden, uluslararası güncel örneklerle, sınıf içinde etkileşimli; takım çalışmaları ve simülasyonlarla uygulamaya dönük bir yapıda sürdürülecek.

Eğitimlerde, etkin bir eğitim lideri olmak için; program liderliği, öğretimin planlanması, başarı hedeflerinin belirlenmesi, başarıyı izleme ve değerlendirme, öğretmenlere koçluk, vb. yetkinliklerin geliştirilmesine odaklanılacak. Katılımcılara, kaynakların yönetiminden değişim yönetimine, kriz ve çatışma yönetimi, iletişim ve yaratıcı problem çözme gibi konulara kadar pek çok başlıkta temel yeterliliklerin kazandırılması hedefleniyor.

Farklı alanlarda uzman yedi eğitmenin dört modül üzerinden sürdüreceği programa, eğitim kurumlarının genel müdürleri ve yardımcıları, okul müdürleri ve yardımcıları katılabilecek.

Programa son başvuru tarihi 7 Haziran 2019.

Bütünsel İşletme Yönetimi ve Finansal Etkileri Sertifika Programı

Programda yaparak-yaşayarak öğrenme modelini iş yönetimi simülasyonu ile katılımcılara aktarmak hedefleniyor. Katılımcılar, işletme ekonomisinin temelleri, bilanço ve gelir tabloları, rekabetçi stratejiler ile bu stratejilerin nasıl oluşturulduğu konusunda beraber çalışıp birlikte kararlar alacaklar.

29-30 Haziran, 5-6 Temmuz, 12-13 Temmuz 2019 tarihlerinde, Point Hotel Barbaros’ta düzenlenecek eğitimle katılımcılar, iş ve yönetimin tüm fonksiyonlarına bütünsel bir bakış açışı kazanarak, alacakları iş kararlarının diğer fonksiyonlara ve özellikle finansa etkilerini yaşayarak öğrenecekler.

Üç modülden oluşan eğitimin sonunda katılımcılar bir firmanın uzun vadede başarılı kalması için neler gerektiğinin yanı sıra; pazarlama, liderlik, operasyon yönetimi, strateji, finans ve iş modeli konularında pratik bilgiler edinecekler.

Programa başvuru için son tarih 19 Haziran 2019.

Detaylı bilgi ve kayıt için: https://edu.sabanciuniv.edu/tr/genel-katilima-acik-egitimler

İlk Yayınlanma Tarihi: 10.06.2019 16:00:46