EDU'dan profesonellere yönelik Açık Eğitimler

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU Ekim ayında profesyonellere geniş yelpazede açık eğitimler sunuyor. 

EDU Ekim 2019 eğitim programı

Stratejik Pazarlama Yönetimi

Pazarlama stratejisine bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşıp, sunulan ürün, marka ya da hizmete yönelik katma değer yaratmak isteyen herkes için! 3-4 Ekim'de!

Kurumsal İletişim Uzmanlığı Sertifika Programı

Sabancı Üniversitesi kurumsal iletişim sektörüne yetkin ve donanımlı biçimde hazırlanmak, kariyerinde gerçek bir ilerleme kaydetmek isteyen herkes için sektörün duayenleri ile işbirliği içinde, yeni ve yaratıcı bir iletişim programı sunuyor.

5 Ekim 2019 tarihinde başlayacak ve 11 hafta sürecek Kurumsal İletişim Uzmanlığı Sertifika Programı Point Hotel, Barbaros’ta düzenlenecek. Kurumsal iletişim sektörünün öncülerinden Suat Özyaprak koordinatörlüğünde eğitim programı gerçekleşecek. Sabancı Üniversitesi, kurumsal iletişim sektörüne yetkin ve donanımlı biçimde hazırlanmak, kariyerinde gerçek bir ilerleme kaydetmek isteyen katılımcılar için sektörün duayenleri ile işbirliği içinde, yeni ve yaratıcı bir iletişim programı sunuyor.

Programa 27 Eylül 2019 tarihine kadar başvuru yapılabilir.

Mağazacılık Yönetimi Sertifika Programı

Mağazacılık Yönetimi Sertifika Programı, 8 – 9 Ekim, 22 – 23 Ekim, 5 – 6 Kasım 2019 tarihlerinde Karaköy Minerva Palas’ta gerçekleşecek.

Program, bugünün perakende sektöründe mevcut olan mağazacılık yönetim formatlarının neler olduğu, piyasa değişkenlerine nasıl adapte olunacağı, iş-insan-kaynak gücü yönetiminin nasıl geliştirileceği sorularına cevap vermeyi amaçlıyor. Programda, sektörün incelikleri, analitik ve proaktif bir bakış açısıyla sektör profesyonelleri tarafından aktarılacak. Program süresinde sınıf içi eğitimlerin yanı sıra; webinarlar, mobil araçlar, e-book ve hatırlatıcı infografik ve videolar kullanılacak.

Mağazacılık Yönetimi Sertifika Programı 3 ana modül ve modüller arasında uygulanacak 3 webinar çerçevesinde ele alınacak. Ürün/Satış, Görsel düzenleme/Müşteri ve Ekip Yönetimi konuları çeşitlendirilerek tasarlandı.

Programa 30 Eylül 2019 tarihine kadar başvuru yapılabilir.

İletişim Zekası

İş hayatında doğru etki yönetimi nasıl sağlanır? Sahip olduğum imaj amacıma uygun mu? İş yaşamında doğru algılanıyor muyum? Cevap arayan herkes için! 10-11-12 Ekim'de!

Lüks Marka Perakendeciliği

Lüks marka müşterisinin motivasyon kriterlerini ve farklı segmentlerdeki müşterilerin satın alma kararlarını daha iyi anlamak ve yönetmek için! 11-12 Ekim'de!

Liderliğe İlk Adımlar Sertifika Programı 

Liderliğe İlk Adımlar Sertifika Programı, 17 – 18 Ekim, 16 Kasım, 13 -14 Aralık 2019 ve 11 Ocak, 7 – 8 Şubat, 7 Mart 2020 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi’nin Tuzla’daki kampüsünde gerçekleşecek. Toplamda dokuz günlük eğitimden oluşan program ile yönetim pozisyonlarına yeni atanan veya mevcutta ekip yönetme sorumluluğu olan ilk kademe yöneticilerin etkili, başarılı, kaliteli ve verimli sonuç üretmede katkısının olacağı liderlik potansiyellerini açığa çıkarmak, liderlik becerilerini geliştirmede teorik bilgilerin yaşama geçirilmesinde destek olmak hedefleniyor.

Program katılımcıların liderlik yeteneklerinin ve liderlik yolculuğunda bulundukları noktanın farkına varmalarını sağlayacak. Saha çalışmaları, grup koçlukları ve birbirinden öğrenme ortamı ile edinilen bilgi iş hayatındaki deneyimlere taşıma fırsatını da sunacak.

Bu eğitimle size sunulan araçlar sayesinde katılımcılar, verimli ekip yönetimi konusunda yepyeni bir bakış açısı kazanırken, kendi liderlik potansiyellerini de en iyi şekilde kullanmak için yeni araçlar edinecekler. Programa 9 Ekim 2019 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı 

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak, "Operasyonel Mükemmellik" alanında en çok kullanılan iyileştirme metodolojisidir. Günümüzde birçok global kuruluşun işe alımlarında veya terfilerinde “Yeşil Kuşak” seviyesini minimum şart olarak görülüyor. 

Yalın 6 Sigma Yeşil Kuşak Sertifika Programı’nda katılımcılar "Yeşil Kuşak" seviyesi problem çözme araçlarını kullanarak kuruluşları içerisinde karlılıklarına olumsuz etki eden verimlilik, kalite ve değişkenlikle ilgili konuları iyileştirebilecek seviyede araçları öğrenecekler. Programda Knowles’un “Yetişkin eğitimi için 4 prensibi” olan; motivasyon, uygulama, etkin katılım ve problem çözme temel alınıyor.

Bu presipleri karşılayacak şekilde teorik ve pratik uygulamalardan oluşan program kapsamında teorik eğitim sırasında katılımcıların bol miktarda uygulama yapması sağlanacak. 

Her modül tamamlandıktan 2 hafta sonra katılımcılara katılımcının Yalın 6 Sigma araçlarını kendi başına doğru ve yerinde kullanmasını sağlatmak amacıyla 1,5 saatlik online birebir koçluk hizmeti verilecek.

Eğitimler 17 – 18 – 19 Ekim, 14 – 15 – 16 Kasım, 13 – 14 Aralık 2019 ve 10 – 11 Ocak 2020 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi’nin Tuzla’daki kampüsünde gerçekleşecek.

Programa 9 Ekim 2019 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Yöneticinin Sahne Sanatı

Farklı dinleyici profillerine ve senaryolara göre uygun etkileme taktikleri kullanarak, etkili bir konuşmacı olmak isteyen herkes için! 18 Ekim’de başlıyor!

Bütünsel İşletme Yönetimi ve Finansal Etkileri Sertifika Programı

Programda yaparak-yaşayarak öğrenme modelini iş yönetimi simülasyonu ile katılımcılara aktarmak hedefleniyor. Katılımcılar, iş ve yönetimin tüm fonksiyonlarına bütünsel bir bakış açısı kazanarak, alacakları iş kararlarının diğer fonksiyonlara ve özellikle finansa etkilerini yaşayarak öğrenecekler. İşletme ekonomisinin temelleri, bilanço ve gelir tabloları, rekabetçi stratejiler ile bu stratejilerin nasıl oluşturulduğu konusunda beraber çalışıp birlikte kararlar alacaklar.

19 – 20 Ekim, 25 – 26 Ekim, 1 – 2 Kasım 2019 tarihlerinde, Point Hotel Barbaros’ta düzenlenecek eğitimle katılımcılar, iş ve yönetimin tüm fonksiyonlarına bütünsel bir bakış açışı kazanarak, alacakları iş kararlarının diğer fonksiyonlara ve özellikle finansa etkilerini yaşayarak öğrenecekler.

Üç modülden oluşan eğitimin sonunda katılımcılar bir firmanın uzun vadede başarılı kalması için neler gerektiğinin yanı sıra; pazarlama, liderlik, operasyon yönetimi, strateji, finans ve iş modeli konularında pratik bilgiler edinecekler.

Programa başvuru için son tarih 11 Ekim 2019.

Stratejik Marka Yönetimi

Markasını uçurmak isteyen herkes için 24-25 Ekim’de!

Müzakere ve İkna Yönetimi

İletişim ve müzakere becerilerini 360 derece geliştirmek isteyen herkes için 25-26 Ekim’de!

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi – EDU Genel Katılıma Açık Eğitimleri

Genel katılıma açık programlarında Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin yanı sıra en güncel araştırmalara ve trendlere hakim, akademik ve profesyonel dünyadan gelen konu uzmanları eğitim vermekte. Eğitimlerde alanlarında uzman kişiler ile katılımcıları buluşturarak “bilgi”nin pratik iş süreçlerine yansıtılmasında verimli bir öğrenme platformu oluşturmak amaçlanıyor. Eğitimler sırasında öğrenmeyi pekiştirmek için, vaka çalışmaları, hazırlık çalışmaları, ödevler, forumlar, simülasyonlar, grup çalışmaları, rol play’ler vb gibi çeşitli öğrenme araçları kullanılıyor.

Kayıt için: https://edu.sabanciuniv.edu/tr/sertifika-programlari  

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 20.09.2019 20:24:57