EDU’dan profesyonelleri iş hayatında ileriye taşıyan eğitimler

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi, EDU, Açık Eğitimler’e Ağustos ayında mağazacılıkta deneyim tasarımından, veriye dayalı karar vermeye kadar uzanan geniş eğitim yelpazesi ile devam ediyor.

EDU Açık Eğitimler Ağustos

Marka Yönetimi 101

Kariyerini marka yönetimi konusunda geliştirmek isteyenlere, kurumsal iletişim, marka yönetimi ve pazarlama alanlarında çalışma hayatının başında olanlara, kendi markasını kurmak ve başarı ile yönetmek isteyenlere açık olan program 23 Ağustos 2019, Cuma günü Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşecek.

Eğitim kapsamında markanın ödemi, elementleri ve yönetimi, marka bilgisi ve bileşenleri, marka pazarlama stratejileri, marka pazarlama programı ve uygulama örnekleri, marka hikayesinin önemi ve başarılı bir marka yönetiminin olmazsa olmazları üzerinde durulacak.

Eğitime 15 Ağustos 2019 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

İnsanı Anlamak ve Yönetmek

Program, bu iki ilişki alanı ‘anlamak’ ve ‘yönetmek’ ile ilgili bir iç görü kazandırmayı amaçlıyor.

Bu doğrultuda programda empati, liderlik bilgisi, ekip yönetme algısı, kendi davranışlarını seçme motivasyonu, tanıklık gücünün farkındalığı, bilinçle mesaj verme sorumluluğu, insan zeminlerinin farkında olarak ilişki kurma konuları üzerinde durulacak.

Program 23-24 Ağustos 2019 tarihlerinde, Point Hotel Barbaros’ta düzenlenecek.

Eğitime 15 Ağustos 2019 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Mağazacılık Deneyim Tasarımı

Mağazacılıkta Deneyim Tasarımı Eğitimi müşteri iç görüsünden hareketle, bütünsel bir alışveriş yolculuğuna odaklanarak marka sadakati yaratmak konusunda katılımcılara yol gösterici olmayı hedefliyor. Bu çerçevede, mağazalarda müşteri deneyimi tasarlarken, müşterilerin son yıllarda hızla değişen alışveriş alışkanlıkları ve gelişen ihtiyaçları göz önünde bulunduruluyor.

Eğitim, alışveriş psikolojisi, jenerasyonlara ve cinsiyetlere bağlı yaklaşımlar, dünyada değişen alışveriş trendleri, kampanyalar, rekabet noktasında üstünlük sağlayabilecek tasarım yenilik ve uygulamaları konuları odağında sürdürülecek.

Mağazacılıkta Deneyim Tasarımı Eğitimi’nde, aktarılan bilgilerin katılımcıların kendi mevcut sorumluluklarına nasıl uygulayabilecekleri noktasında yaratıcı düşünme çalışmaları yapılacak. Eğitim 23 – 24 Ağustos 2019 tarihlerinde Point Hotel Barbaros’ta yapılacak.

Eğitime 14 Ağustos 2019 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Proje Yönetimine Giriş

Proje Yönetimine Giriş Eğitimi, proje yönetiminin temel kavramları ve süreçlerini bütünsel bir bakış açısıyla ele alarak, uygulamadaki yerlerinin öğrenilmesi ve anlamlandırılmasını sağlamayı hedefliyor.

Eğitimde, uluslararası kavramlar ile süreçlere dair geliştirilmesi gereken stratejik yaklaşımlar ile proje yönetiminde ana yol haritası çıkarılacak. Proje yönetim süreci boyunca tehdit oluşturabilecek risklerin öngörülebilmesi, yararlı risklerin yönetilmesi, kişiler arası etkili iletişim kurulması ve diğer tüm bileşenlerin öneminin kavranması sağlanarak eğitimin sonunda katılımcılara faydalı bir rehber oluşturmak amaçlanıyor.

Eğitim 23 – 24 Ağustos 2019 tarihlerinde Point Hotel Barbaros’ta gerçekleşecek.

Eğitime 15 Ağustos 2019 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Veriye Dayalı Karar Verme

Eğitim, katılımcıların karar verirken veriye dayalı analizi hızlı ve doğru şekilde oluşturmaları, büyük veri setlerinin analizi, optimizasyon, simülasyon ile risk analizi, istatistiksel modelleme ve tahmin modelleri geliştirmeleri gibi konuların odağında sürdürülecek. 

Eğitim süresince katılımcıların, tüm bu kavramları excel kullanarak sağlayabilmede yetkinlik kazanmaları hedefleniyor. Excel modellerini hızlı oluşturmak, bu modelleri tasarlamak gibi noktalarda rehberlik yapılırken, “Excel mühendisliği” prensip ve yöntemlerine de ışık tutulacak.

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Can Akkan tarafından verilecek eğitim 26-27 Ağustos 2019 tarihlerinde, Point Hotel Barbaros’ta düzenlenecek.

Eğitim programına son başvuru tarihi 18 Ağustos 2019.

Yaratıcı Problem Çözme ve Karar Verme

Yaratıcı Problem Çözme ve Karar Verme eğitimi katılımcıları; problem/çözüm kavramları ile problemlerin doğası hakkında bilgi vermeyi, problem çözmede kullanacakları yaratıcı, etkili araçlarla tanıştırmayı, en iyi çözüm aracı olan zihnimizi etkin kullanmayı öğretmeyi ve bu araçların kullanımı konusunda yetkinlik kazandırmayı hedefliyor.

Eğitimde problemlere yaklaşım, bulunan problemin gerçek olup olmadığını anlamak, mevcut problemleri yaratıcı yöntemlerle çözmek, problem çözen bir beyne sahip olmak için yapılması gerekenler, gibi konulara ışık tutulacak. 

Eğitim 28 – 29 Ağustos 2019 tarihlerinde Point Hotel Barbaros’ta yapılacak.

Eğitim programına son başvuru tarihi 20 Ağustos 2019.

Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi – EDU Genel Katılıma Açık Eğitimleri

Genel katılıma açık programlarında Sabancı Üniversitesi öğretim üyelerinin yanı sıra en güncel araştırmalara ve trendlere hakim, akademik ve profesyonel dünyadan gelen konu uzmanları eğitim vermekte. Eğitimlerde alanlarında uzman kişiler ile katılımcıları buluşturarak “bilgi”nin pratik iş süreçlerine yansıtılmasında verimli bir öğrenme platformu oluşturmak amaçlanıyor. Eğitimler sırasında öğrenmeyi pekiştirmek için, vaka çalışmaları, hazırlık çalışmaları, ödevler, forumlar, simülasyonlar, grup çalışmaları, rol play’ler vb gibi çeşitli öğrenme araçları kullanılıyor.

Detaylı bilgi ve kayıt için: http://edu.sabanciuniv.edu/tr/genel-katilima-acik-egitimler

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 07.08.2019 12:37:06