Gizem Özbaygın TÜBİTAK 3501 desteği almaya hak kazandı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyesi Gizem Özbaygın TÜBİTAK 3501 desteği almaya hak kazandı.  


Bir kariyer geliştirme programı olan TÜBİTAK 3501 ile desteklenmesine karar verilen Gizem Özbaygın’ın projesi "Çok periyotlu araç rotalama ve çizelgeleme problemleri için maliyet-etkin ve görsel elverişli (visually attractive) çözümler bulmaya yönelik yaklaşımlar" başlığını taşıyor.

Söz konusu projeye göre; Araç rotalama ve çizelgeleme literatüründe ele alınan problemlerde amaç, genellikle toplam maliyeti en düşük olan rotaları bulmak. Ancak, bir rota planı, mümkün olan en düşük maliyete sahip olsa dahi, geniş alanlara dağılmış ve birbirleriyle kesişen rotalardan meydana geliyorsa, birtakım operasyonel zorluklar veya kısıtlamalar sebebiyle pratikte her zaman tercih edilmemekte. Onun yerine, düşük maliyetli, ancak aynı zamanda “görsel elverişli” rotalar, planlayıcılar ve sürücüler tarafından daha kolay benimsenip hayata geçirilebilmektedir.

Bu projede, çok periyotlu araç rotalama ve çizelgeleme problemleri için, görsel elverişli ve iş yükü bakımından dengeli, en düşük maliyetli rotaları bulmaya yönelik matematiksel formülasyonlar ve en iyileme temelli etkin çözüm yöntemleri geliştirilecek ve test edilecek. Literatürde mevcut çalışmalar incelendiğinde, bahsedilen ögeleri bir arada içinde barındıran, bu denli kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamış. Önerilen modelleme ve çözüm yaklaşımlarının, pratikte karşılaşılan ve benzer unsurlara sahip çeşitli zengin ARP türleri için de yol gösterici nitelikte olacağı öngörülüyor.

Projenin amacı, gerçekte var olan, ancak sistematik bir çözüm yolu bulunmayan bir problem sınıfı için, etkin çözüm yöntemleri geliştirip test ederek, pratikte sağlayabileceği faydaları değerlendirmek. Geliştirilen yöntemlerin başarısı gerçek problem verileri üzerinde de sınanacak.

İlk Yayınlanma Tarihi: 05.10.2020 16:55:29