ICGN, salgın döneminde kurumsal yönetim önceliklerini açıkladı

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat’ın Yönetim Kurulu'nda bulunduğu Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı ICGN (International Corporate Governance Network), 54 trilyon dolarlık varlığı yöneten kurumsal yatırımcılar adına şirket yöneticilerine yönelik bir mektup yollayarak COVID-19 salgını döneminde kurumsal yönetim önceliklerini açıkladı. 

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Melsa Ararat’ın guvernör olduğu ICGN mektubunda, ortak çıkarların ortak sorumluluklar doğurduğuna dikkat çekilerek, COVID-19 döneminde şirket yöneticilerinin dikkate alması önerilen tavsiyeler dile getiriliyor.

Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı’nın Yönetim Kurulu’nda yer alan Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, açıklamayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sosyal faktörler uzun zamandır şirketlerin uzun vadeli finansal sağlığının ve sürdürülebilirliğinin temel belirleyicisi durumunda. COVID-19 bu faktörleri ortaya çıkarmadı, yalnızca görünürlüğünü artırdı ve önemini pekiştirdi. Şirketler gerek önümüzdeki normalleşme döneminde gerek uzun erimde bu faktörleri göz önünde bulundurularak yönetilmeli. Çünkü toplum, çalışanlar, hissedarlar, kısacası tüm paydaşlar bu beklenti içerisinde olacak. Bu çerçevede Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun sürdürülebilir yatırımlardan daha fazla pay almayı amaçlayan eylem planının öneminin arttığını düşünüyorum.”

Güçlü ekonomiler ve sağlıklı toplumlar oluşturulmasına katkıda bulunmak gerekiyor

Uluslararası Kurumsal Yönetim Ağı (ICGN), uzun zamandır yönetim kurulu üyelerinin ve yatırımcıların ortak çıkarlarının, şirketlerin piyasa değerlerinin uzun vadeli bir perspektifle korunup geliştirilmesini gerektirdiğini savunuyor. ICGN, böylece şirketlerin, güçlü ekonomilerin ve sağlıklı toplumların oluşmasına katkıda bulunması gerektiğine ve bu ortak çıkarların ortak sorumluluklar doğurduğuna dikkat çekiyor.

2001 yılından bu yana şirketler ile yönetim kurulu liderliğinin temel unsurları, güvenilir kurumsal bilgilendirme, sorumlu yatırım yönetimi ve paydaşlara hesap verme sorumluluğu konularında diyalog geliştiren ICGN, beyanında bu ortak sorumlulukların COVID-19 salgını ile karşı karşıya gelinen bu dönemde çok daha önemli hale geldiğinin altını çiziyor.

Beyanda, COVID-19’un, bu diyaloğun önemini pekiştirirken bir şirketin uzun vadeli finansal sağlığı ve sürdürülebilirliğinin temel belirleyicisi olarak sosyal faktörler etrafında paydaşlarla yeni bir etkileşim dönemini başlattığı belirtiliyor. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından Türkçeleştirilen ve üye şirketlerle paylaşılan ICGN Ortak Kurumsal Yönetim Sorumlulukları Beyanı’nda şirketlere özetle şu önerilerde bulunuluyor:

  • Finansal sağlık ve ödeme gücünü korumak için bir yandan kısa vadeli likidite gereksinimlerini karşılama yönünde çaba harcanırken, çalışan güvenliği ve refahına öncelik verilmeli,
  • Yeni bir gerçekliğe uyum sağlamaya çalışılırken, sosyal sorumluluk, adalet ve sürdürülebilir değer yaratma konusunda uzun vadeli bir bakış açısı ile hareket edilmeli ve şirketin kamuoyuyla paylaştığı toplumsal bir amaç belirlenmeli,
  • İşgücü, paydaşlar ve tüm pay sahipleri göz önünde bulundurarak, sermayenin dağılımı kararlarında bütünsel ve eşitlikçi bir yaklaşım benimsenmeli,
  • Şirketler strateji ve operasyonlarının dayanıklılığı konusundaki yaklaşımlarına güven duyulması için tüm paydaşlarla kapsamlı iletişim kurmalı.
İlk Yayınlanma Tarihi: 26.05.2020 17:33:32