İstanbul Perspektifleri’nde yılın ilk konuğu Murat Güvenç

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde (İPM) 2018-19 döneminde başlayan “İstanbul Perspektifleri” başlıklı söyleşi serisi 2019/20 döneminde devam ediyor. Yeni dönemde, İstanbul kent mekanının dönüşümünü farklı yönleriyle ve farklı yöntemler kullanarak inceleyen araştırmacılarla söyleşiler gerçekleştiriliyor. 

Söyleşilerin amacı, İstanbul’un kültürel dokusunun 1980’lerden bu yana nasıl şekillendiğini ve dönüştüğünü öznel hikayeler üzerinden anlamlandırabilmeyi mümkün kılacak bir tartışma platformu yaratmak. Söyleşilerde; kentin kültürel dokusunun dönüşümü, mimarlık, görsel sanatlar, sanat piyasası, festival kültürü, sahne sanatları boyutlarını içeren farklı perspektiflerden ele alınıyor. 

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri buluşturan "İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi"nin onbirincisinde, Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Direktörü Murat Güvenç ağırlanacak. 

30 Ocak 2020, Perşembe günü, saat 17.00’de gerçekleşecek ve Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Direktörü Murat Güvenç’i ağırlayacağımız “Göç Perspektifinden İstanbul: 1980-2017 Dönemi” başlıklı onbirinci İstanbul Perspektifleri buluşması tüm Sabancı Üniversitesi mensuplarının katılımına açıktır. 

İSTANBUL PERSPEKTİFLERİ SÖYLEŞİ SERİSİ

“Göç Perspektifinden İstanbul: 1980-2017 Dönemi”

Katılımcı: Murat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Direktörü

Moderatör: Asuman Suner

Tarih: 30 Ocak 2020, Perşembe

Saat: 17:00-19:00

Yer: Sabancı Üniversitesi Minerva Palas, Bankalar Caddesi No:2 Karaköy 

 

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 29.01.2020 19:50:38