İstanbul Politikalar Merkezi’nden “Gıdanın Politik Ekolojisi” webinarı

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin “Gıdanın Politik Ekolojisi” webinar serisinin onuncusu düzenleniyor.

GıdanınPolitikEkolojisi10

3 Kasım Çarşamba günü saat 15.00’te yapılacak webinar toplantısının bu bölümünün başlığı: Kırsal Mekanlarda Gıda: Sorunlar/Çözüm Arayışlar”.

Moderatörlüğünü Fikret Adaman’ın üstlendiği webinarda Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden Dalya Hazar Kalonya, Yeditepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Kiraz Özdoğan konuşmacı olacak.  

Bu webinar serisinde, Türkiye’de gıda sisteminin yapısı ve bu yapının sosyal, ekonomik ve ekolojik etkileri tartışılarak, daha adil ve sürdürülebilir bir gıda sisteminin kurulmasına katkı sunulması hedefleniyor. Gıda sistemi bağlamında; üretim kaynaklarına erişim, kırsal yaşamdaki sosyo-ekonomik dönüşümler, teknolojik değişimler, ekosistem dinamikleri, tüketim kültürü, tarım ve gıda politikaları gibi çok çeşitli boyutların disiplinlerarası ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması amaçlanıyor.

Gıdanın Politik Ekolojisi webinarına bekliyoruz.

Tarih: 3 Kasım 2021, Çarşamba

Saat: 15:00

Kayıt Linki: https://event.webinarjam.com/register/191/wy8k7hv5

İlk Yayınlanma Tarihi: 02.11.2021 16:07:29