İstanbul Politikalar Merkezi’nin “Gıdanın Politik Ekolojisi” webinarı devam ediyor

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin “Gıdanın Politik Ekolojisi” webinar serisinin onbirincisi düzenleniyor.

GıdanınPolitikEkolojisi11

24 Kasım Çarşamba günü saat 15.00’te yapılacak webinar toplantısının bu bölümünün başlığı: “Gıda Üretiminde Kadın Kooperatifleri : Deneyimler ve İmkânlar”.

Moderatörlüğünü Fikret Adaman’ın üstleneceği webinarda Bağımsız Araştırmacı Dr. Bengü Kurtege-Sefer konuşmacı olacak. Bu webinar serisinde, Türkiye’de gıda sisteminin yapısı ve bu yapının sosyal, ekonomik ve ekolojik etkileri tartışılarak, daha adil ve sürdürülebilir bir gıda sisteminin kurulmasına katkı sunulması hedefleniyor. Gıda sistemi bağlamında; üretim kaynaklarına erişim, kırsal yaşamdaki sosyo-ekonomik dönüşümler, teknolojik değişimler, ekosistem dinamikleri, tüketim kültürü, tarım ve gıda politikaları gibi çok çeşitli boyutların disiplinlerarası ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması amaçlanıyor.

Gıda ve tarım alanında görülen toplumsal cinsiyet temelli sorunların irdeleneceği bu webinarda, kadın kooperatiflerinin deneyimleri, karşılaştıkları sorunlar ve yarattıkları fırsatlar, bağımsız araştırmacı Dr. Bengü Kurtege-Sefer’in ayrıntılı saha çalışması sonuçları bağlamında tartışılacak. Kadın kooperatifleri üzerinden tartışma yürütülürken, bir yandan da gıda alanında toplumsal cinsiyetin oynadığı rol değerlendirilecek.

Gıdanın Politik Ekolojisi webinarına bekliyoruz.

Tarih: 24 Kasım 2021, Çarşamba

Saat: 15:00

Kayıt Linki: https://event.webinarjam.com/register/195/6vkp8ay7

İlk Yayınlanma Tarihi: 23.11.2021 12:41:52