İstanbul Politikalar Merkezi’nin İklim Kafe Konuşmaları devam ediyor: “Gezegensel İmgelemler ve Antroposen Sanatı: Jeoestetik Eylemler”

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’nin düzenlediği “İklim Kafe Konuşmaları”nda İklim değişikliği alanında çalışan araştırmacı ve akademisyenler, iki ayda bir bu alandaki çalışmalarını özel bir konu çerçevesinde masaya yatırıyor. İklim Kafe Konuşmaları'nda iklim değişikliğiyle ilgili çeşitli konuları, politikadan atmosfer bilimlerine, ekonomiden psikolojiye kadar disiplinler arası bir ortamda tartışmak üzere bir araya geliyorlar.

İPM iklim kafe 

26 Nisan Pazartesi 15:00’de yapılacak İklim Kafe Konuşmalarının onbeşincisinin başlığı “Gezegensel İmgelemler ve Antroposen Sanatı: Jeoestetik Eylemler”. Edinburgh Üniversitesi Doktora Öğrencisi Benek Çinçik’in konuşmacı olduğu etkinliğin moderatörlüğünü İPM İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin yapacak.

İklim Kafe Konuşmalarına bekliyoruz. 

26 Nisan 2021, Pazartesi 15:00

Etkinlik Türkçe ve çevrimiçi gerçekleşecek. Katılım için lütfen tıklayınız.

Bu sunum, en güncel gezegensel imgelem olan Antroposen kuramını estetik çerçevesinde ele alıyor ve Amerikalı sanatçı Robert Smithson’un Spiral Jetty (1970) adlı işini bir jeoestetik eylem olarak tarifliyor ve okuyor. Bu okuma, günümüzde yükselmekte olan Antroposen sanatının köklerini anlamak için jeomorfik estetik ve termodinamik imgelemin önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Benek Çinçik Hakkında

Benek Çinçik, Edinburgh College of Art bursu ile, Mimarlık alanındaki doktora tezini University of Edinburgh’da hazırlıyor. “Planetary Imaginations and the Anthropocene: Tracing Geoaesthetic Acts between 1968-1972” başlıklı doktora tezinde, Antroposen estetiğinin jenealojisini 1960 sonları ve 1970 başlarında izini sürüyor ve Antroposen imgelemenin prehistoryasını sanat ve mimarlık alanlarında -çevresel insan bilimleri, jeofelsefe ve Antroposen çalışmalarından kuramları ilişkilendirerek- haritamalaya çalışıyor.

Benek Çinçik aynı zamanda DPR-Barcelona tarafından yayınlanacak olan “Postcards from the Anthropocene: Unsettling the Geopolitics of Representation” adlı kitabın da (Tiago Torres Campos birlikte) editörü. Yüksek Lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) Mimari Tasarım alanında tamamlayan Çinçik, İTÜ İç Mimarlık ve Mimarlık lisans derecelerine sahip. 2010-2016 yılları arasında İTÜ İç Mimarlık bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmış, mimarlık ve iç mimarlık tasarım stüdyolarında ders vermiş. 2016-2019 yılları arasında University of Edinburgh’da mimari tasarım stüdyolarında yürütücü olarak görev almış.

İlk Yayınlanma Tarihi: 26.04.2021 07:39:20