"Kentlerin Türkiyesi: İmkânlar, Sınırlar ve Çatışmalar” webinarı

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’nin, koronavirüs salgını sebebiyle bu süreçte karşılaşılan sorunlara birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için başlattığı “Salgın ve Toplum” webinar serisi devam ediyor. 

23 Mart Salı saat 15.00'te yapılacak webinar toplantısının bu bölümünün başlığı "Kentlerin Türkiyesi: İmkânlar, Sınırlar ve Çatışmalar". Moderatörlüğünü İPM Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü Ayşe Köse Badur’un yapacağı bu bölümün konuşmacıları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Fırat Genç ile Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Çağlar Keyder’den oluşuyor. 

Salgın ve Toplum webinarına bekliyoruz. 

23 Mart Salı 15:00 

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), 2001 yılından bu yana küreselleşmenin çoklu krizlerinin tartışılması amacıyla iklim değişikliğinden kutuplaşmaya, göçten çatışma çözümüne, demokratikleşmeden transatlantik ilişkilere kadar birçok alandaki soru ve sorunları ele almak amacıyla nitelikli ve kanıta dayalı araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar ışığında akademisyenler, uzmanlar, STK’lar ve öğrencilere yönelik bir tartışma platformu sağlamak, topluma ve karar alıcılara sağlam politika önerileri sunmak için bağımsız çalışmalar yürütüyor. 

Kayıt linki: https://event.webinarjam.com/register/153/n7681hl2

İlk Yayınlanma Tarihi: 23.03.2021 08:01:01