"Kutuplaşma ve Demokrasi: Veriler, Algılar ve Çözümler"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’nin, koronavirüs salgını sebebiyle bu süreçte karşılaşılan sorunlara birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için başlattığı “Salgın ve Toplum” webinar serisi devam ediyor. 

26 Ocak Salı saat 15.00'te yapılacak webinar toplantısının bu bölümünün başlığı "Kutuplaşma ve Demokrasi: Veriler, Algılar ve Çözümler". Moderatörlüğünü Mercator-İPM Araştırma Bursu Program Koordinatörü Pelin Oğuz’un yapacağı bu bölümün konuşmacıları, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Mert Moral, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden  Emre Erdoğan ve DDA Projesi Genel Koordinatörü Hayriye Ataş’tan oluşuyor. 

Salgın ve Toplum webinarına bekliyoruz. 

26 Ocak Salı 15:00 

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), 2001 yılından bu yana küreselleşmenin çoklu krizlerinin tartışılması amacıyla iklim değişikliğinden kutuplaşmaya, göçten çatışma çözümüne, demokratikleşmeden transatlantik ilişkilere kadar birçok alandaki soru ve sorunları ele almak amacıyla nitelikli ve kanıta dayalı araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar ışığında akademisyenler, uzmanlar, STK’lar ve öğrencilere yönelik bir tartışma platformu sağlamak, topluma ve karar alıcılara sağlam politika önerileri sunmak için bağımsız çalışmalar yürütüyor. 

Kayıt linki: https://event.webinarjam.com/register/141/1n0k5h68

 

 

 

 

 

İlk Yayınlanma Tarihi: 26.01.2021 08:10:16