Mehmet Kuru TÜBİTAK 3501 desteği almaya hak kazandı

Sabancı Üniversitesi Temel Geliştirme Direktörlüğü (TGD) Öğretim Görevlisi Mehmet Kuru TÜBİTAK 3501 – Kariyer Geliştirme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. 

Mehmet Kuru’nun projesi “Ezop Alla Turca: Tanzimat Öncesi Döneme ait Ezop Tercümelerinin Kültürel Çeviri Bağlamında İncelenmesi” başlığını taşıyor.

Kültür tarihi, kültürel çeviri, edebiyat tarihi gibi çeşitli disiplinlere temas edecek olan bu proje kapsamında, Tanzimat öncesi döneme ait Ezop hikayelerinin Türkçe tercümeleri incelenecek.

Projesiyle ilgili Mehmet Kuru “Edebiyat tarihi ve çeviri tarihi alanında yapılan çalışmaların dayandığı hâkim paradigma, batı dillerinden Türkçeye tercüme edilen ilk edebi eserlerin, imparatorluğun 19. yüzyılda geçirdiği toplumsal, kültürel ve kurumsal dönüşümün bir yansıması olarak, Tanzimat döneminde kaleme alındığı şeklindedir. Projenin ön hazırlık aşamasında, Avrupa’daki farklı kütüphane koleksiyonlarında tespit edilen  ve bu çalışmanın konusunu oluşturan, Tanzimat öncesi döneme ait çok sayıda Ezop tercümesi, literatürdeki hâkim paradigmaya aykırı bir örnek oluşturuyor. Türkçeye çevrilen ilk edebi metinlerin tarihini de yaklaşık iki yüz yıl geriye çekiyor. Proje çerçevesinde incelenecek bu metinler, çeviri çalışmaları ile edebiyat ve kültür tarihimize alternatif bir bakış açısı kazandıracak ve yeni bir tartışma başlatacak önemdedir” açıklamasında bulundu.

İlk Yayınlanma Tarihi: 24.01.2021 19:57:42