Melsa Ararat, Global Compact Türkiye’nin Yönetim Kurulu’nda

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat, Avrupa’nın 8. büyük ağı Global Compact Türkiye’nin yönetim kuruluna seçildi.

Global Compact Türkiye

Global Compact Türkiye’nin genel kurul toplantısı 6 Mayıs 2019, UN Global Compact Başkan Yardımcısı Paul Polman’ın katılımıyla, Pazartesi günü Zorlu PSM’de düzenlendi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda, Melsa Ararat yönetim kuruluna seçilen tek akademisyen oldu.

Global Compact’ın yönetim kurulu başkanlığına ise Akkök Holding CEO’su ve Türkiye kampanyası Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen Yüzde 30 Kulübü Türkiye Başkanı Ahmet C. Dördüncü seçildi. Ahmet C. Dördüncü başkanlığı Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin’den devraldı.

Melsa Ararat “2030 Kalkınma Amaçlarına erişilmesinde üniversitelere tüm dünyada büyük rol düşmekte. Üniversite hem esas işi olan araştırmalar yoluyla  sosyal değişimin ve sorunların doğasını inceleyerek   hem de bu  sorunlara çözüm üreterek ve  gerektiğinde bu çözümlerin hayata geçirilmesinde fiilen yer alarak kamuya hizmet eder. Günümüzde öne çıkan ve üniversitelerden giderek daha fazla beklenen bir başka rol ise toplumun kalkınma ve gelecek ile ilgili tahayyüllerinin ve kavramlarının oluşması için bir ortam yaratmaktır. BU önemli rolü üniversitelerin tek başına uygulaması beklenemez. Ancak üniversite  iş dünyası, sivil toplum örgütleri ve hükümetler ile etkileşim içinde  fikirlerin  serbestçe ifade edilmesinde ve ortak geleceğin tasarımında bir katalizör olabilir. Birleşmiş Milletler Global Compact platformu üniversitelere bu rolü oynamak için benzersiz bir platform sunmakta.  Kurumsal Yönetim Forumunu projeleri esasen 2030 kalkınma Amaçlarına ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşma yolunda iş dünyasını mobilize edecek araştırma ve raporlar üreterek, onlarla birlikte çözümler tasarlayarak ve hayata geçirerek kamuya hizmet etmektedir.  Üniversitemiz adına Global Compact’in çalışma gruplarında yer almakta ve imzacıları projelerine davet etmektedir. Global Compact Yönetim Kurulundaki görevim bu etkileşimi daha da etkin kılacaktır. Beni bu göreve seçen tüm imzacılara teşekkür ederim.” dedi.  

 

İlk Yayınlanma Tarihi: 08.05.2019 16:33:58