Öğretim üyelerimizin projeleri TÜBİTAK COVID-19 çağrısı kapsamında destek aldı

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Asuman Büyükcan Tetik ile Yönetim Bilimleri Fakültesi (YBF) Öğretim Üyesi Mahmut Bayazıt’ın projeleri COVID-19 çağrısı kapsamında TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

SSBF Öğretim Üyesi Asuman Büyükcan Tetik’in yürütücüsü olduğu proje “COVID-19 Salgınında Aile İlişkileri Kalitesine Sosyal İlişkiler Modeli Yaklaşımı: COVID-19'un Merkeziyeti, Algılanan Farklılık ve Öz-kontrol” başlığını taşıyor. YBF Öğretim ÜyeSİ Mahmut Bayazıt’ın yürütücü olduğu projenin başlığı ise, “COVID-19 Pandemisinin Gölgesinde Mecburi Evden Çalışma Düzeninin Çalışanların İş-Ev Çatışmaları ve Sağlıklarına Etkisi: Boylamsal bir Araştırma”.

TÜBİTAK tarafından bilim dünyasına korona salgınının mevcut ve öngörülen sorun ve etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden incelenmesi, araştırılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak TÜBİTAK ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında açılan “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı çağrı yapılmıştı.

15 gün açık kalan söz konusu çağrıya 160 farklı kurumdan toplam 682 proje önerisi sunuldu, bu projelerden 565’i bilimsel değerlendirme sürecine alındı ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 102 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi.

Öğretim Üyelerimizi tebrik ediyoruz.

İlk Yayınlanma Tarihi: 08.06.2020 18:13:01