"Pandeminin Bir Yılı: Aşı, Psikoloji ve Yönetişim"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’nin, koronavirüs salgını sebebiyle bu süreçte karşılaşılan sorunlara birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için başlattığı “Salgın ve Toplum” webinar serisi devam ediyor. 

9 Mart Salı saat 15.00'te yapılacak webinar toplantısının bu bölümünün başlığı "Pandeminin Bir Yılı: Aşı, Psikoloji ve Yönetişim". Moderatörlüğünü Mercator-İPM Araştırma Bursu Program Koordinatörü Pelin Oğuz’un yapacağı bu bölümün konuşmacıları, Sabancı Üniversitesi Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Cem Güneri, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Genel Sekreteri Çiğdem Nas, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi ve İPM Toplumsal Psikoloji Çalışmaları Koordinatörü Nebi Sümer ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Selim Badur’dan oluşuyor. 

Salgın ve Toplum webinarına bekliyoruz. 

9 Mart Salı 15:00 

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), 2001 yılından bu yana küreselleşmenin çoklu krizlerinin tartışılması amacıyla iklim değişikliğinden kutuplaşmaya, göçten çatışma çözümüne, demokratikleşmeden transatlantik ilişkilere kadar birçok alandaki soru ve sorunları ele almak amacıyla nitelikli ve kanıta dayalı araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar ışığında akademisyenler, uzmanlar, STK’lar ve öğrencilere yönelik bir tartışma platformu sağlamak, topluma ve karar alıcılara sağlam politika önerileri sunmak için bağımsız çalışmalar yürütüyor. 

Kayıt linki: https://event.webinarjam.com/register/149/lxp08cqn

İlk Yayınlanma Tarihi: 09.03.2021 08:06:50