"Paris Anlaşması'nın 5. Yılında COVID-19 Pandemisi ve İklim Krizi"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’nin, koronavirüs salgını sebebiyle bu süreçte karşılaşılan sorunlara birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için başlattığı “Salgın ve Toplum” webinar serisi devam ediyor. 

 
22 Aralık Salı saat 15.00'te yapılacak webinar toplantısının bu bölümünün başlığı "Paris Anlaşması'nın 5. Yılında COVID-19 Pandemisi ve İklim Krizi". Moderatörlüğünü İPM İklim Değişikliği Çalışmaları Koordinatörü Ümit Şahin’in yapacağı bu bölümün konuşmacıları, 2015/16 Mercator-İPM Araştırmacısı Hande Paker, Avrupa İklim Ağı’ndan Gökşen Şahin ile 2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sinan Erensü’den oluşuyor. 

Salgın ve Toplum webinarına bekliyoruz. 

22 Aralık Salı 15:00  

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), 2001 yılından bu yana küreselleşmenin çoklu krizlerinin tartışılması amacıyla iklim değişikliğinden kutuplaşmaya, göçten çatışma çözümüne, demokratikleşmeden transatlantik ilişkilere kadar birçok alandaki soru ve sorunları ele almak amacıyla nitelikli ve kanıta dayalı araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar ışığında akademisyenler, uzmanlar, STK’lar ve öğrencilere yönelik bir tartışma platformu sağlamak, topluma ve karar alıcılara sağlam politika önerileri sunmak için bağımsız çalışmalar yürütüyor.  

Kayıt linki: https://event.webinarjam.com/register/134/2zok3t84

İlk Yayınlanma Tarihi: 21.12.2020 12:01:53