Rekabet Öncesi Araştırma Platformu NANOSİS’E 64.6 milyon TL destek

Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (SUNUM) liderliğini yaptığı NANOSIS Platformu’na TÜBİTAK’tan 64.6 milyon TL destek sağlandı. TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında kurgulanan Rekabet Öncesi Araştırma Platformu, 6 araştırma programından oluşuyor. 

Liderliğini Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi SUNUM’un yaptığı Rekabet Öncesi Araştırma Platformu NANOSIS, sağlıkta takip ve tanıya yönelik nanoteknolojik bileşen, ürün ve sistemler için TÜBİTAK tarafından 64.6 milyon TL ile desteklendi. TÜBİTAK 1004 Programı kapsamında kurgulanan platform; SUNUM, Sabancı Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ile KORDSA A.Ş. ve Arçelik A.Ş.’nin yöneticiliğini yaptığı 6 Araştırma Programını kapsıyor. 

SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar, program ile ilgili yaptığı açıklamada “NANOSIS Platformu’nun teması kurgulanırken, COVID-19 öncesi dönemde olunmasına rağmen, önemli bir öngörü ile günümüzde enfeksiyon hastalıklarının birincil öncelikli sağlık tehdidi haline geleceği görüşüne dayandırılmıştır. SUNUM olarak farklı yetkinliklere sahip kurumların yöneticiliğini yaptığı 6 Araştırma Programı ile ülkemiz için örnek olabilecek nitelikte bir Rekabet Öncesi Stratejik İş Birliği Platformunun öncülüğünü yapmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi. 

NANOSIS Platformu’nun teması COVID-19 öncesi dönemde oluşturuldu. Gelecek öngörüsü ile günümüzde enfeksiyon hastalıklarının birincil öncelikli sağlık tehdidi haline geleceği görüşüne dayandırılarak, “sağlık için takip ve tanıya yönelik hızlı, ekonomik ve özgün nanoteknolojik bileşen, ürün ve sistemlerinin geliştirilmesi” alanını odağına aldı. Platform böylelikle; kaliteli, yaygın ve ekonomik sağlık hizmetlerine yönelik erken tanı ve önleyici yaklaşım ihtiyacını karşılayacak projeleri ve prototipleri kapsaması ile daha da önem kazandı. 

NANOSIS Platformu, 4 yıl boyunca TRL 6 düzeyinde 23 prototip üretmeyi amaçlıyor. Buna göre; nano-malzemelere dayanan, minyatürleştirilebilir, kullanımı kolay, sağlam, endüstriyel süreçlere uygun, değişik hassasiyet seviyelerinde ve düşük maliyetli algılayıcılar geliştirilmesi nihai hedefine yönelik 15 teknik proje hayata geçirilecek. Araştırma Platformu’nun Toplumsal ve sosyo-ekonomik etkileri ayrı bir proje ile ölçülecek. Projelerin 1 Şubat 2021’de  başlaması bekleniyor. 

Projelerin çıktıları; tanı kitleri, biyosensörler ve evde sağlık kavramları gibi önleyici tıp çalışmaları ve kontaminasyon çeşidinin moleküler yöntemlerle saptanması gibi uygulamaları içeriyor. Proje çıktılarının uygulama alanları olarak hasta başı test (Point Of Care POC) sensörleri, tanı kitleri ve biyoçipler, çevre ve halk sağlığına yönelik algılayıcılar, ilaç ve kimya endüstrisinde ürün geliştirme, ürün bileşen analizleri ve kalite kontrolleri, gıda güvenliği ve biyolojik/kimyasal saldırı önlenmesi konuları önceliklendirildi. 

NANOSIS Platformu ve TÜBİTAK 1004 Programı Hakkında: 

NANOSIS Platformu, üyeleri olan 24 kurum ve kuruluş ortak bir FMH ve yönetişim sözleşmesi üzerinde mutabakat sağlayabilmiş, ülkemiz için örnek olabilecek nitelikte bir Rekabet Öncesi Stratejik İş Birliği Platformu’dur. TÜBİTAK 1004 Programı, yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar- Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda, yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemeyi amaçlamaktadır.

İlk Yayınlanma Tarihi: 11.01.2021 23:05:21