Sabancı Üniversitesi “QS Dünya 50 Yaş Altı Üniversiteler Sıralaması”nda

“QS (Quacquarelli Symonds) 50 Yaş Altı Üniversiteler Sıralaması”nı açıkladı. QS Dünya Üniversiteler Sıralaması ile aynı metodolojiyi kullanarak 50 yaşın altındaki üniversiteleri sıralayan sisteme göre, Sabancı Üniversitesi 81-90 bandında yer aldı. 

İtibar ağırlıklı bir sistem olan QS, metodolojisinde tanınırlık göstergelerinin % 50 ağırlığa sahip olması nedeniyle, genç üniversitelerin tanınırlıklarını kıyaslamaları açısından önemli bir sıralama sistemi. 50 yaş altı üniversiteler sıralamasında üniversiteler; araştırma, eğitim-öğretim kalitesi, iş bulma imkanı ve uluslararasılık olmak üzere öğrenci adayları için dört boyut üzerinden altı gösterge ile değerlendiriliyor. 

Söz konusu altı göstergeden dördü somut sayısal verilere, ikisi ise küresel boyutta akademisyen ve çalışanlarla yapılan itibar algısına yönelik anket çalışmalarına dayanıyor. Somut sayısal verilere dayanan göstergelerden akademisyen başına öğrenci oranı %20, akademisyen başına atıf sayısı %20, yabancı öğretim elemanı oranı %5 ve yabancı öğrenci oranı %5, itibar algısı odaklı anket çalışmalarından ise akademik itibar %40, işveren itibarı %10 oranında ağırlık ile değerlendirmeyi etkiliyor. 

Dünyadan 150 genç üniversitenin sıralandığı sistemde Sabancı Üniversitesi’nin yanı sıra Türkiye'den Bilkent ve Koç Üniversitesi (61-70 bandında) ile Bilkent Üniversitesi (81-90 bandında) yer aldı. Böylece sıralamaya Türkiye’den 3 üniversite girmiş oldu.

İlk Yayınlanma Tarihi: 05.07.2020 15:47:17