Sabancı Üniversitesi ve SUNUM, Faz-2 aşamasına geçmeye hak kazanan 4 SAYEM projenin 3'ünde yer alıyor

Sabancı Üniversitesi ve SUNUM, TÜBİTAK-TEYDEB tarafından ulusal yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle yenilik ağları oluşturularak katma değeri yüksek ürünler geliştirme misyonu ile oluşturulmuş, ülkemiz Ar-Ge kaynaklarının etkin kullanımı sağlanması ve geliştirilen ürünler ile cari açığın azaltılması hedefleyen SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması Programı kapsamında, Faz-2 aşamasına geçmeye hak kazanan 4 projenin 3'ünde yer alıyor.


Arçelik, NETAŞ ve VSY Biyoteknoloji koordinatörlüğünde gerçekleşecek projelerinin detayları aşağıdaki gibidir.

TÜBİTAK SAYEM programı kapsamında Eczacıbaşı Akıllı Banyo SAYEM Faz 1'i başvurusu ile Arçelik'in Akıllı Ev SAYEM Faz 1'i başvurusu birleşerek Arçelik liderliğinde 16 partner ile birlikte SAYEM FAZ II– AKILLI EV PLATFORMU projesi olarak yoluna devam edecek. Oluşturulan konsorsiyum ile yüksek teknoloji üretme odaklı Akıllı Ev Çözümleri’ne yönelik çalışmaların hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. 4 yıl sürecek ortak teknoloji geliştirme ürün yol haritası ile 75 milyon TL bütçeli bu proje kapsamında bir araya gelen partnerler birlikte akıllı ev platformuna entegre edilecek ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Sabancı Üniversitesi veri güvenliği çalışmaları ile ürünleşecek bu teknolojilere katkı sağlayacaktır.

TÜBİTAK SAYEM programı kapsamında Faz 1 proje başvuru sürecini başarıyla tamamlayan 4 konsorsiyumdan bir tanesi de NETAŞ koordinatörlüğündeki, 17 firma/kurum ile birlikte Sabancı Üniversitesi ve SUNUM'un katılımıyla oluşturulan NETAŞ Akıllı Şehirler proje konsorsiyumudur. Dünyada ve ülkemizde tüm şehirlere uygulanabilir/satılabilir bütünleşik bir ‘Akıllı Şehir’ çözümü oluşturarak, ülkemize tasarruf sağlamak ve şehirlerin yaşam standartlarını yükseltmek hedefiyle yola çıkan proje konsorsiyumu Akıllı Enerji, Akıllı Ev-Bina, Akıllı Acil Durum Yönetimi, Akıllı Sağlık, Akıllı Çevre ve Atık Yönetimi, Akıllı Ulaşım dikeylerinde ithalatın azalmasının yanında, ihraç edilecek ürünlerle Türkiye’nin ithalat/ihracat dengesine katkıda bulunacak ürünlerin oluşturulmasını hedeflemektedir. Toplam 50 Milyon TL bütçeli Akıllı Şehirler projesi kapsamında 36 alt proje ile Faz 2 süreci için hazırlanan konsorsiyuma Sabancı Üniversitesi ve SUNUM veri güvenliği ve mahremiyeti, rota planlama ve optimizasyonu, büyük veri analizlerinde kaynak planlama ve optimizasyonu (ek başka konular) konularında katkı sağlayacaktır.

Göz içi lens üretimi konusunda uluslararası pazarda önemli bir yere sahip olan VSY Biyoteknoloji'nin koordinatörlüğünde yürütülen "Ön Yüklü Enjektör Sistemi ile Entegre, Yeni Nesil Yüksek Stabilizasyona Sahip Sinüzodial Optik Tasarımlı Hidrofobik Göz İçi Lensi Geliştirilmesi ve Üretimi” SAYEM projesi, Faz 1 sürecinden olumlu sonuç almıştır. Bu proje ile hem doktorlara ameliyatlarında kullanım kolaylığı sağlanması hem de hasta memnuniyetinin artırılması için yeni göz içi lens prototipinin üretime geçilmesine yönelik yol haritalarının ve konsorsiyumun oluşturulması hedeflenmektedir. SUNUM'un da dahil olduğu sekiz partnerden ve 5 alt projeden oluşan programın, ham madde üretiminin endüstriyel ölçeğe taşınması, hassas optik yüzey işleme sistemlerinin göz içi lens üretimine entegrasyonu, ön yüklü göz içi lens bileşenlerinin pazara çıkış öncesi gerekli regülasyonlara uygunluk çalışmaları gibi ürün geliştirme süreçlerini kapsaması planlanmaktadır. Faz 2 süreci için hazırlanan konsorsiyuma SUNUM da yetkinlikleri ile katkı sağlayacaktır.

SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması Programı

SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması Programı, TÜBİTAK-TEYDEB tarafından ulusal yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle yenilik ağları oluşturularak katma değeri yüksek ürünler geliştirme misyonu ile oluşturulmuştur. Bu program ile ülkemiz Ar-Ge kaynaklarının etkin kullanımı sağlanması ve geliştirilen ürünler ile cari açığın azaltılması hedeflenmektedir. İki fazdan oluşan SAYEM çağrısının birinci fazında uzmanlaşmış bir Ar-Ge ve Yenilik konsorsiyumu ile teknoloji gelişimi prototip düzeyindeki (THS5) projelerin yüksek teknolojili ürünlere dönüşmeye yönelik Yol Haritası hazırlanmaktadır. Birinci fazın toplam bütçesi 2.000.000 TL olup en fazla 12 Aylık projelere destek sağlanmıştır. Ürünleştirme Yol Haritaları başarılı bulunan konsorsiyumlar ikinci fazda projelerini ticarileşen ürünlere dönüştürebilmek için desteklenmeye devam etmektedir. Ürünleştirme Yol Haritası kapsamında hedeflenen yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesi amacı ile konsorsiyumdaki kuruluşların birlikte yürütecekleri bu Ürünleştirme Projelerinin (ÜP) desteklenmesi, hem birlikte iş yapma yeteneklerini ve iş birliklerini artıracak, hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının da daha etkin kullanımını sağlayacaktır. Bu fazda işbirlikleri ile 75.000.000 TL’yi bulan projeler 48 ay süreyle desteklenmektedirler.

İlk Yayınlanma Tarihi: 21.03.2021 20:49:58