Sabancı Üniversitesi’ne Özbekistan ve Polonya ile işbirliği projeleri desteği

Sabancı Üniversitesi Araştırmacı ve Öğretim Üyelerinin projeleri TÜBİTAK İkili İşbirliği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. TÜBİTAK’ın Özbekistan ve Polonya ile ikili işbirlikleri sonucunda Sabancı Üniversitesi’nden iki proje desteklenecek.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyesi Gökhan Göğüş'ün projesi  TÜBİTAK Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı (MID Uzbekistan) ile İkili İşbirliği kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Gökhan Göğüş’ün "Monge-Ampere Denklemi ve Çoklu Altharmonik Ekstrem Fonksiyonlar" başlıklı projesinde potansiyel teorideki yeni gelişmelerle en uç fonksiyonların Monge-Ampère denklemi ile ilişkisi ve bunların kompleks dinamik sistemlerde uygulamaları araştırılacak.

MDBF Araştırmacılarından Ömer Ceylan'ın yürütücü, MDBF Öğretim Üyesi Yaşar Gürbüz’ün araştırmacı olduğu proje ise TÜBİTAK ile Polonya Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NCBR) İkili İşbirliği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Ömer Ceylan’ın yürütücülüğündeki, "Development of Plasmon-enhanced HOT MIR Photodetectors" başlıklı proje kızılötesi sensörler konusunda bilinen VIGO firması ile birlikte gerçekleştirilecek.

Söz konusu bu projede amaç III-V tipi yüksek sıcaklıklarda çalışan (HOT-High Operation Temperature) kızılötesi sensörlerin performanslarının plazmonik etki oluşturacak malzeme ve geometri kombinasyonu ile artırılması şeklinde ifade ediliyor. Literatürde HOT kızılötesi sensörlerin performanslarının yüksek termal gürültü sebebiyle kısıtlı olduğu biliniyor. Bu termal gürültünün sebebinin yüksek kuantum verimliliğe ulaşmak için kullanılan ve gelen kızılötesi ışımayı elektriksel akıma çeviren III-V tipi yariletkenlerden oluşan kalın emici tabaka olduğu belirtiliyor. Projede kullanılacak 2DSHA (2D subwavelength hole array) plazmonik yapısı ile kızılötesi ışıma yüzey ile yarıiletken malzeme arayüzüne hapsedilecek / yoğunlaştırılacak, bu sayede yüksek kuantum verimlilik için kalın emici tabaka kullanılmasına gerek kalmayacağı ifade ediliyor. Kullanılan bu metodla gürültünün düşürülmesi ve HOT kızılötesi sensör performansının teorik limitlere yaklaşması hedefleniyor.

Projede 2DSHA plazmonik yapısının tasarlanması, üretilmesi ve karakterize edilmesi yarıiletken dedektör tasarım ve modelleme tecrübesine ve bilgi birikimine sahip Sabancı Üniversitesi Mikroelektronik Araştırma Grubu (SÜMER- http://sumer.sabanciuniv.edu) tarafından gerçekleştirilecek. SÜMER grubu aynı zamanda VIGO tarafından üretimi yapılacak olan III-V tipi kızılötesi sensörün tasarımına, modellenmesine ve 2DSHA plazmonik yapı ile entegrasyonuna da katkı verecek. 

Araştırmacı ve Öğretim Üyelerimizi kutluyoruz.

İlk Yayınlanma Tarihi: 29.12.2020 22:32:36