Sabancı Üniversitesi’ne TÜBİTAK Ağlara Üyelik Desteği

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selmiye Alkan Gürsel, SUNUM Araştırmacıları Dr. Alp Yürüm ve Dr. Begüm Yarar Kaplan TÜBİTAK Ağlara Üyelik Desteği almaya hak kazandı. 

TÜBİTAK’ın ülkemiz araştırmacılarının AB Çerçeve Programları’na katılımını Ağlar yoluyla artırmak hedefiyle, ilk kez yürürlüğe geçirdiği AB Çerçeve Programları Ağlara Üyelik Desteği kapsamında; Research on Fuel Cells & Hydrogen - N.ERGHY Network’ü adına Prof. Dr. Selmiye Alkan Gürsel ve ekibi destek aldı.

Research on Fuel Cells & Hydrogen - N.ERGHY Platformu üniversiteler ve araştırma kuruluşlarını, Yakıt Pilleri ve Hidrojen Ortak Girişimi'nde (FHC JU) temsil etmektedir. N.ERGHY, Avrupa Yakıt Pilleri ve Hidrojen Araştırma topluluğunun Yakıt Pilleri ve Hidrojen Ortak Girişimi'ndeki sesi olarak; yakıt pilleri ve hidrojen alanındaki araştırmaların ihtiyaçlarını, ölçeğini ve stratejik yolunu belirleyerek araştırma kuruluşları için uygun koşullar yaratmaya odaklanmaktadır.

Yakıt pilleri için polimer elektrolit membranlar, grafen esaslı elektrotlar, katalizörler, hidrojen üretimi ve depolanması, lityum-iyon / lityum-hava bataryaları için elektrot ve elektrolitler, ve elektrolizörler alanlarında çalışan Prof. Dr. Selmiye Alkan Gürsel ve ekibi 2017 yılından itibaren N.ERGHY Platformu’nda aktif olarak Sabancı Üniversitesi’ni temsil etmektedir. Yakıt Pilleri ve Hidrojen Ortak Girişimi'nin stratejik hedefleri, öncelikleri ve yöntemi ile ilgili veri ve girdi sağlayan Prof. Alkan Gürsel ve ekibi, N.ERGHY Ağı ile Yakıt Pilleri ve Hidrojen Programlarında Platforma üye kuruluşlarla çağrılara yönelik potansiyel iş ortakları ile AB politik karar vericileri ve paydaşlarla iletişime geçmektedir.

İlk Yayınlanma Tarihi: 09.08.2020 21:32:32