Sabancı Üniversitesi’nin 12 Projesi TÜBİTAK Desteği Kazandı

TÜBİTAK’ın 1001 programı kapsamında Sabancı Üniversitesi’nden 12 proje destek kazandı. TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler destekleniyor.

Sabancı Üniversitesi ve SUNUM’un TÜBİTAK 1001 programına yaptığı başvuru sayısına göre başarı oranı %36 oldu.

Desteklenen oniki projenin toplam bütçesi yaklaşık 7,5 milyon TL değerindeki bütçesi ile 3 lisans, 3 yüksek lisans, 18 doktora öğrencisi ve 7 doktora sonrası araştırmacının desteklenmesi planlanıyor.

TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında desteklenmesine karar verilen projelerimiz:

TÜBİTAK 1001 program desteği

Kısaltmalar:

MDBF: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

SUNUM: Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

SSBF: Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

IMC: Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜMER)


İlk Yayınlanma Tarihi: 26.09.2019 16:15:05