Sürdürülemezlik Perspektifinden İstanbul

"İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi"nin Aralık ayı konuğu Asu Aksoy:

İÇİNE KAPANIKLIK ŞEHİR HAYATINI SÜRDÜRÜLEMEZ KILAR 

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri buluşturan "İstanbul Perspektifleri" söyleşi serisinin 10’uncusuna Akademisyen, Araştırmacı Asu Aksoy konuk oldu. Aksoy, “Sürdürülemezlik Perspektifinden İstanbul” başlıklı konuşmasında İstanbul’un kentsel bir kriz ile karşı karşıya olduğunu,  bu haliyle İstanbul’u sürdürmek çerçevesinde düşünmek yerine  yeni yaklaşımlara ve kavramlara ihtiyaç olduğunu, söyledi.

 

İstanbul’un kültürel dokusunun 1980’lerden bu yana nasıl şekillendiğini ve dönüştüğünü öznel hikayeler üzerinden anlamlandırabilmeyi mümkün kılacak bir tartışma platformu yaratmayı amaçlayan "İstanbul Perspektifleri Söyleşi Serisi"nin 10’uncusunda Akademisyen, Araştırmacı Asu Aksoy ağırlandı. Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nin (İPM) İstanbul kültür-sanat hayatının şekillenmesinde etkin rol oynamış aktörlerle izleyicileri buluşturan söyleşilerde; kentin kültürel dokusunun dönüşümü, mimarlık, görsel sanatlar, sanat piyasası, festival kültürü, sahne sanatları boyutlarını içeren farklı perspektiflerden ele alınıyor. 

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde 2018-19 döneminde başlayan “İstanbul Perspektifleri” başlıklı söyleşi serisi 2019/20 döneminde devam ediyor. Yeni dönemde, İstanbul kent mekanının dönüşümünü farklı yönleriyle ve farklı yöntemler kullanarak inceleyen araştırmacılarla söyleşiler gerçekleştiriliyor. 

“Sürdürülemezlik Perspektifinden İstanbul” başlıklı Aralık ayı İstanbul Perspektifleri buluşmasında yerin somutluğu ve ölçeğinin kentsel dönüşüm süreçlerinin mantığını ve sonuçlarını anlamak açısından önemine değinen Asu Aksoy, şöyle konuştu: 

“Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dediği gibi eskiden İstanbul’un bir semtine giderdiniz diğer semtini özlerdiniz. İstanbul yerin özelliklerinin hissedilebildiği çok-kimlikli bir şehirdi. İstanbul’un son yirmi yılına damgasını vuran mega projelerle şehir beyaz bir sayfa gibi muamele görerek tek-tipleştirildi, insanları şehirde yaşamaktan bir mana çıkaramaz oldular, karşılaşma ve müzakere mecraları özelleşti. İstanbul’un kültür sanat imkanları daraldı ve şehirli kendi sitelerine kapanmaya başladı. İstanbul’u sermaye birikimi merkezi ve güç odağı olarak yeniden tasarlayan dev ölçekli projeler karşısında İstanbulluların şehri kavramaları ve düşünmeye çalışmaları anlamını yitirdi. İstanbul’un kültürel, ve ekolojik çeşitliliğini hızla yok eden ve kenti iklim krizinin yıkıcı etkileri karşısında daha da kırılgan hale getiren bu durumun sürdürülemez olduğu açık.” 

Söyleşinin moderatörlüğünü gerçekleştiren Asuman Suner, İstanbul’u, yaşayanlarını ortaklaştıran ve yurttaşlık kazandıran meziyeti ile ele almaktan ve  kentilisinin yaşadığı çevresi, kentin bütünü ve ekolojisi ile kurduğu ilişkisindeki dönüşümü sorunsallaştırmaktan dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek Ocak ayında “İstanbul Perspektifleri” konuğu olarak Kadir Has Üniversitesi’nden Murat Güvenç’i ağırlayacakları duyurusunu yaptı.

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 07.01.2020 13:59:41