TÜBİTAK 1003’te en çok proje desteğini Sabancı Üniversitesi aldı

Sabancı Üniversitesi’nin on adet projesi TÜBİTAK 1003 Öncelı̇klı̇ Alanlar Ar-Ge Projelerı̇ Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Üniversitemiz bu proje sayısı ile TÜBİTAK’ın 1003 programı 2018 Haziran çağrısında en fazla proje desteği alan üniversite oldu.

TÜBİTAK desteği

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Araştırmacılarının çalışmaları ile yapılan başvuru sayısına göre projelerin %56’sı TÜBİTAK 1003 Programı kapsamında destek aldı.

Desteklenen projelerin toplam bütçesi yaklaşık 15 milyon TL değerinde. Bu bütçe ile yaklaşık 20 doktora öğrencisinin desteklenmesi planlanıyor.

Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Mehmet Yıldız konu ile ilgili olarak; “Sabancı Üniversitesi’nin araştırmaya yönelik  ana stratejisi seçilmiş küresel ve bölgesel sorunları çözmek ve çözecek insan gücünü yetiştirmektir. TÜBİTAK 1003 Öncelı̇klı̇ Alanlar Ar-Ge Projelerı̇ Destekleme Programı ile desteklenen araştırma projelerimiz de bu amaca hizmet etmektedir. Üniversitemiz ve araştırma merkezlerimiz ile nitelikli ve katma değer yaratan öncü araştırmalarımızın sürdürülebilir değerler yaratmasını hedefliyoruz. Öğretim Üyelerimiz, araştırmacılarımız ve öğrencilerimizin çalışmalarının başarısı ile gurur duyuyoruz” dedi.

TÜBİTAK 1003 -  Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemeyi ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamayı amaçlıyor.

TÜBİTAK 1003 desteği alan Sabancı Üniversitesi projelerine ait bilgiler: 

Kısaltmalar:

IMC: Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜMER)

MDBF: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

SSBF: Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

SUNUM: Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 16.07.2019 10:41:43