TÜBİTAK’tan Araştırma Programı Desteği

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyelerimizin projeleri TÜBİTAK 1005 Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

TÜBİTAK 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı ile; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığı azaltacak, uluslararası rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirmeye yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK 1005 desteği alan üç projeden biri: "Biyoçözünür Polimer Tabanlı Mikro-İğne Dizini Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu: İntradermal Glukozaminoglikan (GAG), Kondroitin Sülfat (CS) ve Hyaluronan Aktarımı Teknolojik Platformu" başlıklı proje. MDBF Öğretim Üyesi Bekir Bediz’in yürütücü olduğu projenin ekibinde Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Teknik Uzmanı Büşra Tuğba Çamiç, Araştırmacıları Feray Bakan, Meltem Sezen ve Yarı Zamanlı Araştırmacısı Güralp Özkoç bulunuyor. 

Proje önerisi kapsamında deri içerisine ilaç ve/veya biyo-aktif malzemelerin iletimini gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilecek biyo-çözünür ve biyo-uyumlu mikro-iğne dizilerinin hassas ve tekrarlanabilir üretim metodolojisinin oluşturulması planlanıyor. Geliştirilecek üretim yöntemi ile osteoartrit tedavisi için gerekli biyolojik malzemenin iletimine yönelik prototip mikro-iğne dizilerinin üretimi ve karakterizasyonları gerçekleştirilecektir. 

TÜBİTAK 1005 desteği alan üç projeden bir diğeri; "Damak Yarığı Cerrahi Egitiminde Yenilikçi ve Yerli Bir Ürün; Anatomik ve Modifiye Damak Yarığı Cerrahi Eğitim Modeli" başlıklı proje. MDBF Öğretim Üyesi Özge Akbulut’un araştırmacı olduğu proje ekibinde, Hacettepe Üniversitesi’nden Figen Özgür yürütücü olarak, Pamukkale Üniversitesi’nden Bahriye İnci Gökalan Kara ile Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi’nden  Murat Kara da araştırmacı olarak bulunuyor. 

Söz konusu proje ile varolan eğitimlerde simülasyon platformu olarak kullanılan basit ve pahalı ürünlerin ötesinde kompozit bir eğitim modeli tasarlanarak, ülkemiz ve dünyadaki cerrahların en iyi şekilde eğitim almasına olanak sağlanacak. Ürün tasarımı, prototiplemesi ve testler için örnek üretimi Sabancı Üniversitesi’nde, ürünlerin testi ve cerrahların ürün üzerinde alacakları eğitimin performanslarına etkisinin ölçülmesi ise Hacettepe Üniversitesi’nde yapılacak. Hazırlanan modelin cerrahi eğitiminde kullanılmasıyla, asistanların veya cerrahların rahat bir ortamda pratik yapması sağlanarak hem hastalardaki komplikasyon riski azaltılacak hem de daha fazla cerrahın komplike teknikler üzerinde eğitimi gerçekleştirilecek.

Dudak ve damak yarıkları, baş-boyun bölgesinin en sık görülen konjenital anomalisi olup, ortalama görülme sıklığı 700 doğumda bir olduğu belirtiliyor. Türkiye’de yapılmış kapsamlı bir çalışma olmamakla birlikte, bu oranın ülkemizde yaklaşık 500 doğumda bir olduğu tahmin ediliyor. Dudak yarığı-burnu onarımı ve bu onarım sırasında gelişebilecek komplikasyonların düzeltilmesi gibi konularda cerrahların eğitime ihtiyacı olduğu belirtiliyor. 

TÜBİTAK 1005 desteği alan üç projeden üçüncüsü ise; MDBF Öğretim Üyesi Özgür Gürbüz’ün "Tam Çift Yönlü Wi-Fi Cihazı ve Yeni Tam Çift Yönlü Radyo Teknolojileri” başlıklı projesi.

Tam çift yönlü iletim, bir radyonun aynı anda alma ve göndermesine izin vererek spektrum verimliliğini iki katına çıkarma potansiyeline sahip, en yeni kablosuz teknolojilerden birisi olup, bir sonraki kablosuz yerel ağlar standardı, Wi-Fi 7 için düşünülen alternatiflerden biri oluyor. Bu projenin amacı ise, özgün, yerli bir tam çift yönlü Wi-Fi ağ cihazı prototipinin ve doğrusal olmayan giderim ve Çok Girişli Çok Çıkışlı iletim ile iki yeni tam çift yönlü radyo prototipinin geliştirilmesi olarak ifade ediliyor. 

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 09.09.2020 19:52:10