Türkiye’de şirket dinamikleri ve yeni istihdam oluşumu ele alındı

TÜSİAD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu REF, Türkiye ekonomisini ve sektör politikalarını ele alan konferans serisinin ikincisini gerçekleştirdi. Serinin ikinci konferansında, Türkiye’de şirket dinamikleri ve yeni istihdam oluşumu konusu ele alındı. 

Konferansın açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Bahadır Balkır gerçekleştirdi.  

Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte başka boyutlarıyla da ele alınan ve Covid-19 sürecinde hem ekonomik hem de sosyal bir konu olarak önemi artan istihdam konusunun ele alındığını belirten Bahadır Balkır, konuşmasında son dönemlerde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde istihdam dinamikleri üzerine gittikçe artan ilgiyi görmekte olduğumuzu ve yeni istihdam yaratmanın şartları, şirket dinamiklerinin istihdama etkilerinin hem akademik literatürde hem de pratikte oldukça dikkat çekici konular olarak öne çıktığının altını çizdi. 

Açılış konuşmasının ardından, Prof. Dr. Ümit Özlale ve Dr. Beyza Polat’ın  “Türkiye’de Şirket Dinamiklerini ve İstihdam Oluşumunu Anlamak” başlıklı çalışmayı sundukları ve Prof. Dr. Haluk Levent’in de şirket dinamiklerinin istihdam oluşumuna etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunduğu bir panel gerçekleştirildi. 

TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü ve Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Esra Durceylan Kaygusuz’un moderasyonunda yürütülen panelde istihdam ile ilgili dört temel yapısal problem bulunduğu, bunların; işgücünden çıkışların yüksek olması, beceri uyumsuzluğu, beyin göçü, erken sanayisizleşme ve sanayinin istihdam kapasitesi ve mültecilerin işgücü piyasasına etkisi olduğu dile getirildi. Kamu desteğinin firmalarda ölçek odaklı olduğu ve bunun gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi. Türkiye’de yeni kurulmuş küçük ölçekli firmaların istihdamın büyük bölümünü yarattığını, bu firmaların yaş aldıkça büyüyemeden sektörden çıktığı özellikle vurgulandı. Türkiye’de analizlerin bölgesel olarak yapılması ve her bölgeye farklı politikalar uygulanmasının da altı önemle çizildi. 

Ayrıca panelde Covid-19 sürecinin ülkemizdeki istihdam dinamikleri üzerine etkisi değerlendirilirken işgücü probleminin bu süreçten daha önce başladığı ancak daha da büyüyerek ilerleyeceği özellikle vurgulandı.

Etkinliğin yayın kaydını aşağıdan izleyebilirsiniz.


Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 14.10.2020 19:49:31