"Türkiye'de ve Dünyada Kadın"

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)’nin, koronavirüs salgını sebebiyle bu süreçte karşılaşılan sorunlara birlikte çözüm bulmak, olası ortak zeminleri analiz etmek ve akademik araştırmalarla desteklenen fikir alışverişi için başlattığı “Salgın ve Toplum” webinar serisi devam ediyor.

 

12 Ocak Salı saat 15.00'te yapılacak webinar toplantısının bu bölümünün başlığı "Türkiye'de ve Dünyada Kadın". Moderatörlüğünü İPM Araştırma ve Akademik İlişkiler Koordinatörü Senem Aydın Düzgit’in yapacağı bu bölümün konuşmacıları, Işık Üniversitesi’nden Doğu Durgun ve Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinden Ayşe Betül Çelik ile Zeynep Gülru Göker’den oluşuyor. 

Salgın ve Toplum webinarına bekliyoruz. 

12 Ocak Salı 15:00 

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), 2001 yılından bu yana küreselleşmenin çoklu krizlerinin tartışılması amacıyla iklim değişikliğinden kutuplaşmaya, göçten çatışma çözümüne, demokratikleşmeden transatlantik ilişkilere kadar birçok alandaki soru ve sorunları ele almak amacıyla nitelikli ve kanıta dayalı araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar ışığında akademisyenler, uzmanlar, STK’lar ve öğrencilere yönelik bir tartışma platformu sağlamak, topluma ve karar alıcılara sağlam politika önerileri sunmak için bağımsız çalışmalar yürütüyor. 

Kayıt linki: https://event.webinarjam.com/register/138/oyxpkhn0

İlk Yayınlanma Tarihi: 11.01.2021 15:01:02