Türkiye’de Yetişkin Mülteciler İçin Dil Eğitimi

İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi tarafından düzenlenen “Türkiye’de Yetişkin Mülteciler İçin Dil Eğitimi” panelinde, Türkiye’den ve yurtdışından akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya geldi. Panelde, Türkiye’deki yetişkin mültecilerin dil eğitiminin daha sürdürülebilir bir çerçeveye sokulması konusu masaya yatırıldı. 


İstanbul Politikalar Merkezi-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi tarafından düzenlenen “Türkiye’de Yetişkin Mülteciler İçin Dil Eğitimi” paneli, Türkiye’den ve yurtdışından akademisyenleri, sivil toplum kuruluşları temsilcilerini, paydaşları ve uzmanları bir araya getirdi. Panelde, Türkiye’deki yetişkin mültecilerin dil eğitiminin daha sürdürülebilir bir çerçeveye sokulmasına katkı sunmak amacıyla; politika uygulamalarındaki zorluklar, en iyi örnekler, şimdiki ve geçmişte gerçekleşmiş olan girişimlerden öğrenilmiş dersler tanımlandı. 

Panel, 2018/19 Mercator-İPM Araştırmacısı Maissam Nimer’in Türkiye’deki yetişkin mülteciler için dil eğitimi üzerine gerçekleştirdiği saha çalışmasının sonuçlarına ilişkin hazırladığı raporun sunumu ile başladı. “Network Migration in Europe”tan Rainer Ohliger’in ve Potsdam Üniversitesi’nden Christoph Schroeder’in Almanya’daki yetişkinlere yönelik dil eğitiminin güncel durumu hakkında karşılaştırmalı yaklaşımı içeren sunumla devam etti. Programın devamında, Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitim Derneği (YADOT) Başkanı Atanur Memiş’in moderatörlüğünü gerçekleştirdiği, dil kurslarına erişim, öğrencilerin farklılık gösteren ihtiyaçları ve eğitmen eğitimi konuları üzerine paneller yer aldı. 

Panellerde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’nden Murat Aşım, Şişli Halk Eğitim Merkezi Yöneticisi Şükrü Gelmez, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Proje Yöneticisi Halil Can Emre, Yunus Emre Enstitüsü’nde uzman Duygu Eker gibi paydaşlar ve Minnesota Duluth Üniversite’sinden Aydın Durgunoğlu, George Mason Üniversite’sinden Melissa Hauber-Özer gibi sahada çalışan akademik perspektife sahip araştırmacılar yer aldı. 

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Hakkında 

İstanbul Politikalar Merkez (İPM) demokratikleşmeden iklim değişikliğine, transatlantik ilişkilerden çatışma analizi ve çözümüne kadar, önemli siyasal ve sosyal konularda uzmanlığa sahip, çalışmalarını küresel düzeyde sürdüren bir politika araştırma kuruluşudur. İPM araştırma çalışmalarını üç ana başlık altında yürütmektedir:

İPM-Sabancı Üniversitesi-Stiftung Mercator Girişimi

Demokratikleşme ve Kurumsal Reform

Çatışma Çözümü ve Arabuluculuk

2001 yılından bu yana İPM, karar alıcılara, kanaat önderlerine ve paydaşlara uzmanlık alanına giren konularda tarafsız analiz ve yenilikçi politika önerilerinde bulunmaktadır.

http://ipc.sabanciuniv.edu 

http://ipc.sabanciuniv.edu/about/history/
http://twitter.com/ipc_ipm
http://www.facebook.com/IstanbulPolicyCenter

 

 

Tag: 
İlk Yayınlanma Tarihi: 09.10.2019 20:29:22