TÜSİAD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu REF’ten webinar “Sürdürülebilir Turizm ve Döngüsel Ekonomi”

TÜSİAD – Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu REF, “Sürdürülebilir Turizm ve Döngüsel Ekonomi” başlıklı bir webinar düzenliyor.

Ref webinar 22 Haziran

Turizmde küresel rekabetçilik için önemli bir konu olan sürdürülebilir turizm ve döngüsel ekonomi temasının ele alacağı etkinlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımlarıyla 22 Haziran 2022 tarihinde 17.00-18.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Moderasyonunu REF Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Esra Durceylan Kaygusuz’un gerçekleştireceği etkinlikte Yönetici Görüşleri Anketi’nin sürdürülebilir turizm ve döngüsel ekonomi teması ile ilgili sorularına Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar ile Kapadokya Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Halil Burak Sakal’ın katılımıyla odaklanılacak.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından her yıl ülkelerin rekabetçiliğini analiz eden “Küresel Rekabetçilik Raporu” yayınlanmaktadır. Raporun Türkiye’deki partner kurumu olan TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Forumu (REF), Rapor kapsamında gerçekleştirilen “Yönetici Görüşleri Anketi” nin geniş bir örnekleme iletilmesinden sorumludur. Söz konusu ankete verilen cevaplar, ülkemizin Küresel Rekabetçilik Endeksi’ndeki yerine etkisinin yanı sıra Dünya Ekonomik Forumu tarafından iki yılda bir yayınlanan Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi (TTDI)’ndeki yerinde de belirleyici rol oynamaktadır.

22 Haziran Çarşamba

17:00-18:00

Etkinliğe kayıt olmak için tıklayın

Program

17.00: Hoşgeldiniz

Ozan Diren, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gıda, Tarım ve Hizmetler Yuvarlak Masa Başkanı

17.05: Açılış Konuşması

Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

17.25: Dünya Ekonomik Forumu Yönetici Görüşleri Anketi ve Değerlendirme - Sürdürülebilir Turizm ve Döngüsel Ekonomi

Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Kapadokya Üniversitesi Rektörü

Doç. Dr. Halil Burak Sakal, Kapadokya Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı

* Etkinliğin moderasyonu REF Direktörü Doktor Öğretim Üyesi Esra Durceylan Kaygusuz tarafından gerçekleştirilecektir.

İlk Yayınlanma Tarihi: 20.06.2022 12:25:06