Yapay Zekâ Alanında Gelişen Konular (ETAI) 2021 Konferansı

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Meltem Elitaş’ın program komitesinde yer aldığı Yapay Zekâ Alanında Gelişen Konular (ETAI) 2021 Konferansı için abstract gönderimleri 10 Şubat 2021 tarihine kadar devam ediyor.  

1-5 Ağustos 2021 tarihleri arasında San Diego, CA, USA’de gerçekleşecek Yapay Zekâ Alanında Gelişen Konular (ETAI) 2021 Konferansı, yapay zekayı fotonik, mikroskopi, aktif madde, biyotıp ve beyin bağlantısı ile birleştiren son derece disiplinler arası araştırmacılar için ortak bir forum sunmaktadır. 

ETAI, farklı alanlardan ve geçmişlerden uzmanları bir araya getirerek yeni temel bilgiler sağlama ve teknolojik uygulamalar için ticarileştirme fırsatı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu konferansta ele alınacak konulardan bazıları: Yapay zekanın fotonik, mikroskopi, optik, yumuşak ve aktif madde, kişiselleştirilmiş tıp, kontrol sistemleri ve biyomimetik alanlarında uygulamalarını içermektedir. 

Program komitesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Meltem Elitaş, konferans başkanları arasındaysa alanında önde gelen bilim insanından Dr. Giovanni Volpe ve Dr. Aydoğan Özcan yer almaktadır. 

Yapay Zekâ Alanında Gelişen Konular (ETAI) 2021 Konferansı hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

İlk Yayınlanma Tarihi: 10.02.2021 08:08:51