Yasemin Şengül Tezel TÜBİTAK Kariyer Geliştirme desteği almaya hak kazandı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyesi Yasemin Şengül Tezel TÜBİTAK Kariyer Geliştirme Programı (3501) desteği almaya hak kazandı.  

 

Bir kariyer geliştirme programı olan TÜBİTAK 3501 ile desteklenmesine karar verilen Yasemin Şengül Tezel’in projesi "Gerilme Değişim Hızına Bağlı Viskoelastik Modellerin Kapalı Bünye Teorisi Bağlamında Matematiksel Analizi" başlığını taşıyor. 

Elastik ve viskoelastik malzemeler fizik ve mühendisliğin birçok alanında, örneğin otomotiv sektöründe, robot ve her türlü makine teknolojisinde, elektronik sektöründe, inşaat sektöründe ve biyomedikal gibi alanlarda, önemli uygulamalara sahip. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte viskoelastik malzemeler giderek önem kazanmış ve bu malzemelerden yapılmış katı cisimlerin şekil değiştirmesini tanımlayan diferansiyel denklemlerin incelenmesi uygulamalar açısından önemli hale gelmiş. Matematiksel olarak, sönüm etkisi içeren doğrusal olmayan kısmi türevli diferansiyel denklemler için tanımlı başlangıç-değer ve başlangıç-sınır-değer problemlerinin çözümlerinin niteliksel incelemesi klasik ve önemli bir konu. 

Yasemin Şengül Tezel’in projesinde yeni bir viskoelastik malzeme sınıfı olan gerilme değişim hızına bağlı katıların davranışlarına karşılık gelen bünye bağıntısı kullanılmakta. Projede, söz konusu bağıntı kullanılarak elde edilen bir ve üç boyutlu diferansiyel denklem ve kuple denklem sistemi için matematiksel bir incelemenin yapılması öngörülmektedir.

Desteklenen proje ile matematiksel analiz, modelleme ve mekanik alanlarını bir araya getiren disiplinler arası kurgusuyla, matematiğin ötesinde başka araştırmacılara da fayda sağlama öngörülüyor. 

İlk Yayınlanma Tarihi: 18.02.2021 08:52:33