“Aile İçi Şiddetle Mücadelede Şirketler: Bir Katılımcı Eylem Araştırması ve Sosyal Eylem Çalışması” Kitabının Lansmanına Davetlisiniz

Sabancı Üniversitesi bünyesinde bir araştırma ve sosyal etki merkezi olan Türkiye Kurumsal Yönetim Forumu tarafından başlatılan “İş Dünyası Aile İçi Şiddete projesini ele alan  2020 yılında  İngilizce olarak yayımlanmış olan “Business Against Intimate Partner Violence: A Case of Participatory Action Research and Social Action”  kitabının  Türkçesi “Aile İçi Şiddetle Mücadelede Şirketler: Bir Katılımcı Eylem Araştırması ve Sosyal Eylem Çalışması” İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlandı.

Kitap Lansmanı

Melsa Ararat tarafından derlenen kitap, Sabancı Üniversitesi bünyesinde bir araştırma ve sosyal etki merkezi olan Türkiye Kurumsal Yönetim Forumu (Sabancı University Corporate Governance Forum of Turkey -SU CGFT) tarafından başlatılan “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence-BADV) ” projesini ele alıyor.

İş dünyasında toplumsal değişim ve adalet için nasıl bir fark yaratılabileceği konusunda önemli bir rehber niteliği taşıyan bu kitabın lansmanı, TÜSİAD’in ev sahipliğinde, kitabın yazarların da katıldığı bir panel ile yapılacak.

Sabancı Üniversitesi ARAMA Eylem Araştırması İnisiyatifi  Başkanı Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu’nun modere edeceği  panelde, kitaba katkı sunan  % 30 Kulübü Türkiye YK Başkanı ve ILLAC Ltd. Genel Müdürü Prof. Dr.Melsa Ararat,  Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye-Program Analisti Sevda Alkan,  Doç Dr. Sevgi Uçan Çubukcu ve Doç. Dr. Özge İzdeş konuşmacı olarak yer alacak.

Tüm katılımcılara açık olacak etkinlik tarihini ajandalarınıza kayıt ederek etkinliğe buradan kayıt olabilirsiniz. Detaylı program önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır.

Program 

10.00 Açılış Konuşmaları 

  • Ata Can BERTAY / Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü

  • Nevgül BİLSEL SAFKAN/ Sabancı Vakfı Genel Müdürü

  • Zeynep BAŞARANKUT KAN / UNFPA Türkiye Ülke Temsilci Yardımcısı 

  • Billur BARLIN / TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı

10.20-11.20 Panel

Moderatör: Prof. Dr. Oğuz BABÜROĞLU / Sabancı Üniversitesi ARAMA Eylem Araştırması İnisiyatifi  Başkanı

 

Konuşmacılar: 

  • Prof. Dr.Melsa ARARAT / % 30 Kulübü Türkiye YK Başkanı ve ILLAC Ltd. Genel Müdürü 

  • Sevda ALKAN /Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye-Program Analisti 

  • Doç Dr. Sevgi UÇAN ÇUBUKÇU

  • Doç. Dr. Özge İZDEŞ


 

11.20-11.30 Soru Cevap

 

11.30 Kokteyl 


 

Kitabı İncelemek ve Satın Almak İçin: https://bilgiyay.com/kitap/aile_ici_siddetle_mucadelede_sirketler/