Avrupa Birliği’nden Öğretim Üyelerimize Proje Desteği

AB Horizon Europe Marie Sklodowska-Curie Actions Postdoctoral Fellowships programı kapsamında, Sabancı Üniversitesinden 4 proje hibe almaya hak kazandı. Türkiye'de koordinatör olarak hibe almaya hak kazanan 5 projeden 4 tanesi Sabancı Üniversitesi bünyesinde yürütülecektir. Desteklenen Sabancı Üniversitesi’nin yürütücü olduğu projelerin toplam bütçesi 594K EUR’dur."

Sabancı Ünivesitesi Kampüs

Desteklenen projeler

Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi  Öykü Arkan Tunç’un yürütücü, Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi  Arzu Wasti’nin danışman olduğu “WHISTLEBLOWING: Developing a Culture of Whistleblowing and Empirical Examination of Whistleblowing Mechanisms” başlıklı proje.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Cavit Baran’ın yürütücü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Levent Öztürk’ün danışman olduğu “PESTBAN: Hazardous Pesticide Bans and Early-Life Health Outcomes” başlıklı proje.

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Doktora Sonrası Araştırmacı Tommaso Stefini’nin yürütücü, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi  Abdurrahman Atçıl’ın danışman olduğu “MAKEFRA: Making the Franks: European Immigration and Citizenship in the Pre-Modern Ottoman Empire” başlıklı proje.

Yurtdışından Araştırmacı Ratko Darda'nın yürütücü ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mohammad Sadek’in danışman olduğu “STACKY MANIN: Towards the Leading Constant in Stacky Manin’s Conjecture” başlıklı proje.

 

"MSCA Postdoctoral Fellowships Programı Hakkında

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, en rekabetçi fonlardan biri olan MSCA Programının amacı, doktora sahibi, uluslararası, disiplinler arası ve sektörler arası hareketlilik yoluyla yeni beceriler kazanmak isteyen araştırmacıların yaratıcı ve yenilikçi potansiyelini geliştirmektir. Program, herhangi bir milletten başarılı olan tüm araştırmacılara açık olup, araştırmacıları, akademik olmayan sektörde araştırma ve yenilik projeleri üzerinde çalışmaya teşvik ediyor."