Enerji Dünyasında Yetkinlikler Yeniden Tanımlanıyor

Enerji sektörü yeni teknolojilerle köklü bir değişimden geçerken, sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücünde aradığı nitelikler de dönüşüm yaşıyor. Sektörde çalışan profesyonellerin hızlı yaşanan gelişime ayak uydurabilmelerinin yolu ise eğitimden geçiyor. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından 2013-2014 akademik yılında açılan “Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı” sektörün bu ihtiyacına yanıt verebilmek amacıyla tasarlandı.

Program Akademik Direktörü Murat Kaya, programın enerji sektöründe uzmanlaşmak isteyen yönetici ve yönetici adayı profesyonelleri hedeflediğini belirterek; enerji politikalarından piyasaların işleyişine, proje finansmanından yeni teknolojiler ve sürdürülebilirliğe kadar sektörün aradığı nitelikleri kapsamlı bir şekilde kazandıran bir eğitim sunulduğunu anlattı.

Murat Kaya ile Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı konuştuk. 

Programa ilişkin genel bilgiler ile başlayabilir miyiz?

Enerji Teknolojileri ve Yönetimi (ETM), ilk kez 2013 yılında açılan İngilizce bir tezsiz yüksek lisans programıdır. Ekim ayında başlayan ve 12 ay süren bir eğitim sunuyoruz. Eğitmen kadromuz akademisyenler ve sektör uzmanlarından oluşuyor. Öğrencilerin 15 ders ve bir bitirme projesi tamamlamalarını ve düzenlenecek saha gezilerine katılmalarını bekliyoruz. Detaylı bilgiye “etm.sabanciuniv.edu” adresinden ulaşabilirsiniz.

Program kimlere hitap ediyor? 

Enerji veya ilgili bir sektörde yöneticilik kariyeri hedefleyen, enerji endüstrisini farklı boyutları ile öğrenmeye ilgi duyan ve en az 2-3 yıl iş deneyimine sahip adayları hedefliyoruz. Program tüm lisans mezunlarına açık. Mühendislik eğitimi bulunmayan öğrencilerimizin de başarılı olabileceği bir ders işleme ve değerlendirme tarzımız var.

Enerji sektöründe yükselmek isteyen bir aday ETM programını neden tercih etmek isteyebilir?

Program, öğrencilerine enerji ve elektrik sektörlerini mühendislik, teknoloji, finans, piyasalar, strateji, operasyonlar, mevzuat, çevre ve sosyal etki gibi farklı boyutlarıyla değerlendirebilecek bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. Derslerin kurgusu, işleniş şekilleri ve öğrencilerden beklentiler profesyonel katılımcılar göz önüne alınarak tasarlandı. Enerjinin temel kavramları ve endüstriyi ilgilendiren güncel konuları, akademik bakış açısı ve sektörel deneyimi harmanlayacak biçimde ele alıyoruz. Öğrencilerimiz, ülkemizin en iyi üniversitelerinden birinden Master derecesi alırken, bir yandan da sınıf arkadaşları, eğitmenler ve mezunların oluşturduğu ETM profesyonel ağına katılma avantajına sahip oluyorlar.

Program içeriği nasıl belirleniyor? Her yıl değişiklik yapılıyor mu?

Program içeriğinde gerek enerjinin teknik temelleri gerek de enerji sektöründe yönetimle ilgili dersler bulunuyor. Ders listemiz sektördeki gelişmeleri takip edecek şekilde her yıl gözden geçiriliyor ve gerek görülen yeni dersler açılıyor. Birçok dersimizin içeriği, dersteki tartışmaları güncel tutacak biçimde yıldan yıla yenileniyor.

Program sektörün özellikle hangi ihtiyacına yanıt veriyor?

Müthiş bir hızla dönüşmekte olan enerji sektörünün gittikçe daha karmaşık problemlere çözüm üretmesi bekleniyor. Bunun için de yeni teknolojilerden proje finansmanına, enerji politikalarından piyasaların işleyişine ve sürdürülebilirliğe farklı boyutlarda bilgi ve anlayış gerekiyor; ancak sektördeki birçok yönetici henüz bu noktada değil. Örneğin, mühendislik kökenli bir yönetici proje finansmanı, enerji piyasaları veya mevzuat gibi konularda eksiklik hissederken; finans kökenli bir yönetici elektrik santrallerinin operasyon prensiplerini veya yeni enerji teknolojilerinin risk ve potansiyellerini anlamakta zorluk çekebiliyor. ETM programı, tam da bu ihtiyaca yönelik olarak, yöneticilerimize enerji dünyasını farklı boyutlarıyla tanıtmayı ve onlara sektörel problemleri farklı bakış açılarından değerlendirebilecekleri bir donanım kazandırmayı amaçlıyor.

Mezunlarınızla ilgili bilgi verir misiniz? Programı bitiren öğrencilerinizin kariyerlerinde ne gibi farklılıklar oluyor?

Şimdiye dek 100’ün üzerinde mezun verdik. Mezunlarımız, programda edindikleri donanım ve profesyonel bağlantıların da katkısıyla enerji sektörünün yönetim kademelerindeki yolculuklarına hızlanarak devam ediyorlar. Bazı mezunlarımızın derslerimize konuk konuşmacı, hatta eğitmen olarak katkı yapmasından ayrıca gurur duyuyoruz.