IHP-Microelectronics'in üst yönetimi üniversitemizi ziyaret etti

Leibniz Bilimsel Araştırma Birliği'nin bir alt kuruluşu olan, silikon tabanlı sistemlerin, ultra yüksek frekanslı devre ve teknolojilerin, yeni malzemelerin araştırma ve geliştirmesiyle ilgili çalışmalar yürüten IHP Microelectronics şirketinin üst yönetimi, 3 Nisan 2024 tarihinde üniversitemizi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Sabancı Üniversitesi ve Almanya‘nın en önemli bilim merkezlerinden IHP-Microelectronics ikinci kez protokol imzaladı.

IHP Ziyaret

2007 yılından beri süren iş birliğinin yenilenmesi ve ortak projelerin değerlendirilmesi amacıyla üniversitemizi ziyaret eden Prof. Dr.Ing. Gerhard Kahmen (Bilim ve Teknoloji Direktörü, Scientific and Technical Director) ve Birim Direktörlerinden oluşan IHP üst yönetimi; Rektörümüz Yusuf Leblebici, dekanlarımız ve öğretim üyelerimizin ev sahipliğinde ağırlandı.

Sabancı Üniversitesi IHP-Microelectronics işbirliği yenilendi

Her iki kurum arasındaki bu protokolün amacı; tamamlayıcı araştırma yaklaşımı ile araştırma kabiliyetini genişletmek, ortak proje uygulamalarında karşılıklı pozisyonları güçlendirmek için üniversite ve araştırma kuruluşu arasında işbirliği yapmak ve uluslararası platformlarda daha güçlü temsiliyet, ortak proje çalışması yapacak en iyi öğrencileri ve araştırmacıları çekmek, IHP ve Sabancı Üniversitesi’nin araştırma konularına uygun alanlarda üst düzey öğretim imkanları sağlamak olarak tanımlanıyor.

Sabancı Üniversitesi ve IHP iş birliği sürecinde karşılıklı öğrenci ve bilim adamı değişimleri ve ortak çalışma sonuçları göz önüne alındığında, her iki kurumun birbirini oldukça tamamlayıcı rol oynadığı, bugüne kadar geliştirilen başarılı proje, bilimsel yayınlar ve tez çalışmaları ile ispatlanmıştır.  

IHP

Sabancı Üniversitesi IHP-Microelectronics ortak çalışma nedenleri

Sabancı Üniversitesi’nin yüksek nitelikli eğitim ve araştırma kalitesi ve aynı zamanda yeni teknolojiler alanındaki öncü rolü, IHP ile ortak çalışmaların genişletilmesi yönündeki en önemli motivasyonlar arasındadır.  Bu bağlamda, Sabancı Üniversitesi’nde bulunan öğretim üyeleri ve öğrencileri, IHP tarafından son derece değerli görülmekte ve bu işbirliğinin en temel nedenini oluşturmaktadır.

Sabancı Üniversitesi’nde verilmekte olan nitelikli ve çok disiplinli mühendislik eğitimi sayesinde, IHP’nin genç ve donanımlı mühendis adaylarına erişiminin artması hedeflenmektedir.  Avrupa’da, mühendislik alanında eğitim gören nitelikli öğrenci sayısının günden güne düştüğü, bilinen bir gerçektir. IHP’nin hedefi, oluşan bu açığı, Sabancı Üniversitesinde ile kurulan bu işbirliği sayesinde kapatabilmek ve bu sayede de, geliştirdiği özgün teknolojiler ile yeni katma değeri yüksek sanayi ürünlerinin gelişimine sunduğu katkılar ile Avrupa ekonomisine verdiği desteğin devamlılığını koruyabilmektir.

Sabancı Üniversitesi’nin sahip olduğu en yeni teknolojik imkânlar ile donanmış bilimsel araştırma  laboratuvarları, IHP’nin Sabancı Üniversitesi ile işbirliğini tercih etmesinin bir diğer nedenidir. IHP her ne kadar bir araştırma enstitüsü kimliğine sahip olsa da, aynı zamanda ticari üretim yapılmasından dolayı, yeni teknolojileri ve fikirleri geliştirme ve uygulamaya geçirmesi konusunda, Sabancı Üniversitesi kadar esnek davranabilmesi her zaman mümkün olmayabilmektedir. Bu nedenle, Sabancı Üniversitesi’nin sahip olduğu, yenilikçi/girişimci yaklaşım ile bütünleşmiş laboratuvar imkânları, IHP’nin teknoloji alanındaki öncü niteliklerini tamamlamaktadır. 

 

2007’den bu yana Sabancı Üniversitesi IHP-Microelectronics iş birliği kapsamında yapılan çalışmalar:

15 yılda 100'e yakın öğrenci staj yaptı.

64 ortak yayın (15 dergi, 49 konferans sunumu) hazırlandı.

13 mezunumuz IHP-Microelectronics’te işe alındı.

Alt yüklenici olarak çeşitli yüksek bütçeli projeler geliştirildi.

Halen başvuru hazırlık aşamasında olan Avrupa projeleri geliştirilmeye devam ediyor.

Uzay Uygulamalarına Yönelik Mikroelektronik Teknolojisi, Devreler ve Sistemler gibi konularda ortak çalıştaylar düzenlendi.

Türkiye, Almanya ve AB-fonlarından desteklenen projeler başarı ile tamamlandı.

“More-than-Moore” konsepti üzerine kurulu, Mikroelektronik - Ortak Sanal Mükemmeliyet Laboratuvarı kuruldu.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektronik Mühendisliği öğrencileri tarafından IHP-Microelectronics ve Sabancı Üniversitesi Ortak Laboratuvarı’nda uygulamalı araştırmalar yapıldı.

 

IHP-Microelectronics hakkında

Kablosuz ve geniş bant iletişim, havacılık ve uzay, biyoteknoloji ve tıp, otomotiv sektörü, güvenlik teknolojileri ve sanayide otomasyon gibi uygulama alanları için yenilikçi çözümler geliştiren IHP'nin yaklaşık 300 çalışanı bulunuyor. Yeni nesil teknoloji geliştirme çalışmaları ve yüksek hızlı 0.13/0.25 µm BiCMOS teknolojilerine sahip tümdevrelerin gerçeklenmesi için 1500 m² “Class-3” temiz ortamda pilot üretim kapasitesine sahiptir. IHP, temelinde bir araştırma enstitüsü olmasıyla birlikte, aynı zamanda kar amacı gütmeyen özel şirket olarak hizmet vermektedir.