MDBF Dekanımız Erkay Savaş ve Öğretim Üyemiz Kamer Kaya’nın projesi desteklendi

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Erkay Savaş ve Öğretim Üyesi Kamer Kaya’nın yer aldığı HORIZON-HLTH-2022-IND-13-02 çağrısına "Privacy compliant health data as a service for AI development (PHASE IV AI)" başlığıyla yapılan proje başvurusu kabul edildi.

Erkay savaş ve Kamer Kaya

Sabancı Üniversitesi ile birlikte 20 ortağın yer aldığı projenin toplam bütçesi 7 milyon 599 bin 713 Euro olduğu belirtildi. Projede Sabancı Üniversitesiekibi; özellikle , Cryptography, Çok Taraflı Güvenli Hesaplama (Secure Multiparty Computation (SMPC)), Homomorfik Şifreleme, Federe Öğrenme ve Mahremiyet Korumalı Yapay Zeka konularında destek verecektir.

Bu proje ile, yapay zekâ çözümlerinin geliştirilmesinde kullanılacak yapay verilerin üretilmesinde daha genelleştirilmiş bir yaklaşım oluşturulabilmesi için mevcuttaki en gelişmiş veri sentezi yöntemlerinin daha da ileriye götürülmesi hedeflenmektedir. Verinin mahrem ve dağıtık olması nedeniyle, gerçek veriden yola çıkarak; ancak gerçek veriyi doğrudan kullanmadan çok taraflı hesaplama yöntemleriyle yeni protokoller geliştirilecek, test ve doğrulama için yeni metrikler oluşturulacaktır.

Projede, Elektronik Sağlık Kayıtları (EHR) ve medikal görüntüler de dahil olmak üzere, farklı veri türleri için mahremiyet korumalı yapay veri sentezleme yöntemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, yapay zekâ çözümleri geliştiricilerinin, yine mahremiyet korumalı bir şekilde, kullanabileceği, kolayca erişebileceği ve ihtiyaçlarına göre şekillendirebileceği, merkeziyetçi olmayan geniş veri havuzları oluşturulacaktır.   

Projenin hayata geçmesiyle, Avrupa Sağlık Veri Alanında bir veri merkezi oluşturulacak, veri pazarı ve veri hizmet sistemi bütünleştirilecek ve özellikle kanser gibi etki değeri yüksek hastalıklara odaklanılarak, proje çıktıları gerçek dünya problemleri üzerinde test edilecek ve doğrulanacaktır.