Türkiye’de Akıllı Kentleşme ve Gençlik Çalıştayı, Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti

“Türkiye’de Akıllı Kentleşme ve Gençlik Çalıştayı”, 28 Nisan 2023 tarihinde Sabancı Üniversitesi Altunizade Dijital Kampüs’te gerçekleşti.

Akıllı kent çalıştayı

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Zeynep Gülru Göker ile Cenk Özbay’ın TÜBİTAK destekli "Türkiye’de Akıllı Kent Uygulamaları ve Gençlik: Kurumlar, Söylemler ve Deneyimler" araştırmasının sonuçlarının da paylaşıldığı çalıştayda; belediye, sivil toplum, düşünce kuruluşları ve üniversitelerden konuşmacıların yer aldığı iki oturumda akıllı kentleşme süreçleri ve gençlerin deneyimleri üzerine uygulama ve araştırmalar sunuldu; kent ve gençlik çalışmalarının kesişiminde tartışmalar yürütüldü.

Akıllı kent çalıştayı_1

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Dekanı Meltem Müftüler-Baç, pandemi süresince ve sonrasında hem dünya hem Türkiye’de dijital dönüşüm bağlamında gelinen aşamada kentler ve gençlik ile ilgili araştırmaların önemini vurguladı. 

Açılış konuşmasının ardından SSBF Öğretim Üyeleri Zeynep Gülru Göker ve Cenk Özbay, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Konya şehirlerinde belediyelerin akıllı kentleşme söylem, politika ve uygulamalarını gençliğin kente ve kent yönetimine katılımı bağlamında irdeledikleri araştırmalarını ve gençlerle yaptıkları anket çalışmasının sonuçlarını sundular.

Akıllı kent çalıştayı_2

Araştırma sunumunun ardından çalıştayın ilk bölümü Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Fuat Keyman’ın akıllı kent konusunu kent yönetimi ve kapsayıcılık açısından tartışmaya açtığı konuşmasıyla başladı. Akıllı kentleşme, belediyelerin akıllı kentleşme uygulamaları ve gençlik yönelik uygulamaların ele alındığı ilk oturumda, Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Ceren Uçar ve Emine Yiğit; Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Suat Yalnızoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehir Şube Müdürü Ali Taşdemir belediyeler kapsamında yaptıkları uygulamaları, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Planlama Uzmanı Emrullah Aydın kentleşme ve akıllı kent dönüşümünü, Dört Mevsim Derneği’nde Nilay Küme ve İhtiyaç Haritası Derneği’nden Ali Ercan Özgür sivil toplum eksenindeki çalışmalarını aktardı.  

Kent çalışmaları ve gençlik çalışmaları alanlarında yapılan araştırmaların konuşulduğu ve kentlerdeki eşitsizliklerin de gençlik bağlamında ele alındığı ikinci oturumda, Hacettepe Üniversitesi’nden Berrin Koyuncu-Lorasdağlı; İnsani Gelişim Vakfı Başkanı Vural Çakır, İstanbul Politikalar Merkezi Kentleşme ve Yerel Yönetişim Çalışmaları Koordinatörü Ayşe Köse Badur, Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi Evren Dinçer ve Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Füsun Uluengin ve Galatasaray Üniversitesi’nden Hakan Yücel yer aldılar ve Bursa, İstanbul, İzmir, Konya gibi çeşitli kentlerde yapılan araştırmalardan bulgular sundular.

Çalıştayda yönetmenliğini Necati Öz’ün yaptığı Adana: Köprübaşı isimli ödüllü kısa film de gösterildi.