Öğretim Üyemiz Nurdagül Anbar Meidl’ın projesine TÜBİTAK 1001 desteği

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) Öğretim Üyesi Nurdagül Anbar Meidl’ın yürütücüsü olduğu proje TÜBİTAK 1001 desteği almaya hak kazandı. 

Nurdagül Anbar Meidl’ın, 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen projesi "Bükülmüş fonksiyonların genellemeleri ve permütasyon polinomları" başlığını taşıyor.

Bilgisayar kullanımının yaygınlaşması bilgiye yasal olmayan erişimi ve bilginin kopyalanıp çalınması gibi güvenlik sorunlarını getirmiştir. Bu sorunlar bize veri/ bilgi güvenliğini (Siber güvenlik) sağlamakta kullanılan Şifreleme Bilimini doğurmuştur. Şifreleme bilimi sonlu cisimler üzerindeki vektörel uzayların üzerinde tanımlı fonksiyonları kullanmaktadır.

Söz konusu projede, bu alanda kullanılan fonksiyonların inşa edilmesi ve inşa edilen fonksiyonların matematiğin üreteç teorisi, kodlama teorisi ve sonlu geometri gibi alanlarındaki tekniker kullanılarak karakterize edilmesi planlanmaktadır. Başka bir deyişle, matematiğin birçok farklı alanındaki teknikler kullanarak yapılacak olan projede Siber güvenlik alanındaki sorunlara çözümler üretecek yöntemlerin geliştirmesi planlanmaktatır.

Nurdagül Anbar Meidl projenin önemine ilişkin şunları söyledi: “Yukarıda bahsettiğimiz bilimsel önemin yanısıra, proje çalışmalarıyla bu konular üzerine Sabancı Üniversitesi'nin tanınırlığını artırmayı planlıyoruz. Bu da, bu alandaki matematik mezunu öğrencilerimizin yurtdışında iş bulma imkanını arttıracaktır.” 

MDBF Öğretim Üyesi Nurdagül Anbar Meidl’ın yürütücüsü olduğu ve üç yıl sürecek projede Sabancı Üniversitesi’nden bir doktora ve doktora sonrası araştırmacı görev alacak. Ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Oğuz Yayla araştırmacı olarak projeye destek verecektir.