RESISTIRÉ Açık Stüdyo Atölyesi ve Son Proje Konferansı

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi’nin (SU Gender) partner kuruluş olduğu, 9 ülkeden 10 kurumun yer aldığı bir konsorsiyum tarafından yürütülen RESISTIRÉ (Salgınlarla Ortak, Yaratıcı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Stratejilerle Baş Etme) projesinin son fiziksel buluşması İstanbul’da yapıldı.

Resistire

Avrupa Birliği UFUK 2020 programı kapsamında desteklenen RESISTIRÉ projesi (Nisan 2021 - Eylül 2023); COVID-19 politikalarının yarattığı eşitsizliklerin 27 AB ülkesi (Malta hariç) ile Sırbistan, Türkiye, İzlanda ve Birleşik Krallık’taki davranışsal, toplumsal ve ekonomik etkilerini toplumsal cinsiyet ve diğer eşitsizliklerin kesişim noktalarına odaklanan 'gender+ / toplumsal cinsiyet+' bakış açısından inceledi.

Politika yapıcılar, paydaşlar ve farklı politika alanlarındaki aktörler tarafından hayata geçirilmek üzere uygulamaya yönelik çözüm önerileri ve sosyal yenilikler tasarladı.

Projenin son fiziksel buluşması Sabancı Üniversitesi ev sahipliğinde; 20-21 Eylül tarihlerinde Karaköy Minerva Han’da Açık Stüdyo atölye çalışması ve 22 Eylül Cuma günü Sakıp Sabancı Müzesi the SEED'de proje bulgularının ve proje kapsamında geliştirilen politika metinlerinin paylaşıldığı hibrit bir konferans şeklinde gerçekleştirildi.

Minerva Han’da Açık Stüdyo Buluşması

Resistire

RESISTIRÉ’nin son aşamasında, proje partnerleri RESISTIRÉ metodolojisinin temel bir parçası olan Açık Stüdyo’yu yeniden hayal etmek ve daha da geliştirmek üzere 20-21 Eylül’de İstanbul Minerva Han’da bir araya geldi. İki gün süren atölyeye, daha önce düzenlenen açık stüdyolara katılmış, proje konsorsiyumu dışından uzmanlar da dahil oldu. Atölyenin açılışında, Yellow Window Genel Müdürü Alain Denis, Açık Stüdyo metodolojisinin hakiki ve uzun soluklu bir değişim yaratma ve tüm paydaşları aynı hedefler etrafında bir araya getirme açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı. Ayrıca Denis, projenin başladığı Nisan 2021’den bu yana, her araştırma döngüsünde dört tane olmak üzere toplamda 12 Açık Stüdyo atölyesi düzenlendiğini belirtti.

Araştırma döngülerinde düzenlenen Açık Stüdyo atölyelerinde; sağlık çalışanları, uzaktan çalışanlar, herkes için yeşil alanlara eşit erişim, erkeklik rollerini dönüştürme, pandemi ve pandemi sonrası döneme yönelik toplumsal cinsiyet temelli şiddet ile mücadele, eğitimde gençler ve öğretmenler, toplumsal cinsiyete dayalı dijital şiddet ve dijital aktivizm, pandemi sonrasında yaşlı insanların bakım ihtiyaçları, yaş ayrımcılığı, kentlerin ekosistemlerini iyileştirme ve dijitalleşme ile ortaya çıkan erişim eşitsizlikleri ele alınarak yaratıcı ve kapsayıcı çözüm önerileri geliştirildi.

Aynı zamanda RESISTIRÉ’nin yaratıcı metodolojisinin başarısında araştırma, politika üretme, sivil toplum ve sanat çalışmalarının bir araya geldiği Açık Stüdyo’ların önemli bir fark yarattığı, araştırma sahasında tespit edilen ‘daha iyi hikayeler’in (Dina Georgis) hem üzerinde beyin fırtınası yapılan hikayeler olarak, hem de temsilcileri aracılığıyla Açık Stüdyo’larda buluşmasının çözüm üretme aşamasında çok etkili olduğu tartışıldı. Açık Stüdyo buluşmalarında Alain Denis ile birlikte eş-kolaylaştırıcılık yapan Ayşe Gül Altınay ve kolaylaştırıcı ekipte yer alan Nazlı Türker ve Pınar Ensari, bu sürecin hiyerarşileri ortadan kaldırarak kolektif bilgelik ve yaratıcılığa alan açma etkisinden, araştırma çıktılarında bunun yarattığı farktan bahsettiler. Atölyede aynı zamanda Açık Stüdyo buluşmalarına eklenen beden çalışmalarının, özellikle de Ayşe Gül Altınay ve Nazlı Türker'in sundukları çigong pratiğinin, yarattığı olumlu etki konuşuldu.

Krizlerle Yaratıcı Mücadelenin Daha İyi Hikayeleri: Resistiré Bulguları Konferansı

Resistire

RESISTIRÉ projesinin son konferansı 22 Eylül Cuma günü Sakıp Sabancı Müzesi the SEED'de ve aynı zamanda çevrimiçi olarak hibrit gerçekleştirildi. Konferansta krizlerle yaratıcı mücadele örneklerine dair RESISTIRÉ bulgularının paylaşılmasının ardından proje kapsamında geliştirilen politika metinleri tartışıldı.

Üç oturumdan oluşan konferansın katılımcıları arasında Yellow Window’dan Alain Denis, Göteborg Üniversitesi’nden Sofia Strid, Çek Cumhuriyeti Bilim Akademisi Sosyoloji Enstitüsü’nden (ISAS) Agnieszka Kolasińska, Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nden (SPoD) Oğulcan Yediveren, Deusto Üniversitesi’nden Elena Ghidoni, Sabancı Üniversitesi’nden Ayşe Gül Altınay, Hülya Adak, Pınar Ensari ve Nazlı Türker, Kadın Koalisyonu’ndan Gülşah Seydaoğlu, Kadın Merkezi Vakfı’ndan (KAMER) Nebahat Akkoç, Eşitlik için Kadın Platformu (EŞİK) Üyesi ve aynı zamanda Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Öğretim Üyesi ve Araştırmacısı Sevgi Uçan Çubukçu,, 17 Mayıs Derneği’nden sosyal hizmet uzmanı Havva Kafes, Diyarbakır merkezli Barış İçin Kültürel Araştırmalar Derneği’nden (BAKAD) Aysel Fidan, Sigrid Rausing Trust’tan Bethan Cansfield, FemFund Polonya’dan Magda Pocheć, Flax Vakfı’ndan Mieke Verloo, ve Eşitlik ve Dayanışma Derneği’nden (SES) Gülseren Onanç yer aldılar.

Resistire

Konferans kapsamında pandeminin yarattığı ve derinleştirdiği toplumsal eşitsizlikler ile Türkiye’de Şubat ayında yaşanan deprem deneyimi üzerinden krizlerin tüm aşamalarında etkili mücadele yöntemleri, ayrımcılık kaynaklı zorluklar ve eşitsizlikler, fon desteği pratiklerinin güvenceli, esnek ve sürdürülebilir olabilmesi için gerekli yöntemler gibi konular ele alındı.

Konferansta, ayrıca (Better) Stories from the Pandemic / Pandeminin (Daha) İyi Hikayeleri kitabı ve Belediyelerin Pandemi Haritası kaynakların yanı sıra RESISTIRÉ kapsamında geliştirilen Dönüştürücü Fon Desteği: Krizlerle Yaratıcı ve Etkili Mücadele için Bir Yol Haritası” ve “Krizlerin Devamlılığı: Kapsayıcı Feminist Mücadeleden Dersler”  politika metinleri üzerinde duruldu.

RESISTIRÉ projesiyle ilgili detaylı bilgi almak ve projenin üç döngüsüne dair çıktıları incelemek için resistire-project.eu adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yazıda bahsi geçen  RESISTIRÉ çıktıları:

Aglietti, Claudia, Delaney, Caitriona, Ensari, Pınar, Ghidoni, Elena, Harroche, Audrey, Still, Alexis, & Türker, Nazlı. (2023). (BETTER) STORIES FROM THE PANDEMIC. Örebro University Press. https://doi.org/10.5281/zenodo.8355892

Aglietti, Claudia, Delaney, Caitriona, Ensari, Pınar, Ghidoni, Elena, Harroche, Audrey, Still, Alexis, & Türker, Nazlı. (2023). Pandeminin (Daha) İyi Hikayeleri. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.8334016 (15 Ekim 2023 itibariyle kitap pdf olarak indirilebilecek)

RESISTIRE Factsheet 18:

Altınay, Ayşe Gül, Türker, Nazlı, Ensari, Pınar, Tzanakou, Charoula, Strid, Sofia, Belloso, Maria Lopez, & Harroche, Audrey. (2023). RESISTIRE factsheet: Crisis as a Continuum: Learning from an Inclusive Feminist Crisis Response. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.8056472

RESISTIRE Politika Metni 18:

Altınay, Ayşe Gül, Türker, Nazlı, Ensari, Pinar, Tzanakou, Charoula, Strid, Sofia, Belloso, Maria Lopez, & Harroche, Audrey. (2023). RESISTIRÉ Politika Metni: Krizlerin Devamlılığı: Kapsayıcı Feminist Mücadeleden Dersler. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.8364550

RESISTIRE Factsheet 19:

Altınay, Ayşe Gül, Ensari, Pınar, & Türker, Nazlı. (2023). RESISTIRE factsheet: Transformative Funding: A Pathway for Creative and Effective Crisis Response. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.8056471

RESISTIRE Politika Metni 19:

Altınay, Ayşe Gül, Ensari, Pınar, & Türker, Nazlı. (2023). RESISTIRÉ Politika Metni: Dönüştürücü Fon Desteği: Krizlerle Yaratıcı ve Etkili Mücadele için Bir Yol Haritası. https://doi.org/10.5281/zenodo.8369197