Sabancı Üniversitesi’nde Yapay Zekâ araçlarının eğitimde kullanımı konulu bir etkinlik gerçekleşti

Üniversitemizde 19 Ocak 2024 tarihinde, Yapay Zekâ (AI) araçlarıyla ilgili deneyimlerimizi paylaşmak ve Sabancı Üniversitesi’ne (SU) uygun Üretken AI araçlarının potansiyellerini birlikte keşfetmek amacıyla, ”Exploring AI Use in Sabancı University: Share, Learn, Inspire! başlıklı kurum içi bir etkinlik gerçekleştirildi. 

AI Etkinlik

Hibrit olarak gerçekleştirilen bu etkinliğe, Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, personelleri ve yüksek lisans öğrencilerinin yanı sıra lisans öğrencilerini temsilen altı öğrenci katıldı.  AI araçlarını derslerinde ve araştırmalarında kullanan akademisyenlerin deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, AI kullanımının potansiyel faydaları ve zararları tartışıldı.  Buna ek olarak Sabancı Üniversitesi akademisyen, öğrenci ve çalışanlarının öğretme/öğrenme ve iletişimle ilgili görevlerde AI araçlarını nasıl kullandıklarına ilişkin mevcut durumu değerlendirmek için, etkinlik öncesinde yapılan  "SU'da Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı" konulu kısa anketin sonuçları da paylaşıldı.  

Ayrıca katılımcılar, herkesin kolaylıkla ulaşabileceği  AI araçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, öğrenme, öğretme, araştırma ve iletişim alanlarındaki yaklaşımımızın nasıl değişeceğini tartıştılar.  Bir sonraki adım olarak;  öğrencilere, akademisyenlere ve çalışanlara yönelik AI konulu çalıştayların düzenlenmesi, üniversitemizdeki birimlerin bu konuda ortak çalışması gerekliliği, AI alanındaki gelişmeleri takip etmek amacıyla bir çalışma grubunun kurulması, ders öğrenme hedeflerinin gözden geçirilmesi, AI okuryazarlığının müfredata dahil edilmesi ve çekirdek müfredatın öneminin vurgulanması gerekliliği gibi çeşitli önerilerde bulunuldu.

AI Etkinlik

Bu etkinlik, üniversitemizde 2023 yılında Temel Geliştirme Direktörlüğü çatısı altında başlatılan “Eğitimde Mükemmeliyet ve Kaynak Paylaşımını Teşvik (PEERS)” girişimi tarafından organize edildi. PEERS Girişimi’nin amacı, öğrencilerimizin en yüksek kalitede eğitim ve öğretim almalarını sağlamak için, Sabancı Üniversitesi eğitimci topluluğu arasında iyi örneklerin ve kaynakların paylaşılmasını sağlayarak, eğitimde sürekli gelişme ve yenilikçi yaklaşım kültürünü teşvik etmektir. 

PEERS Girişimi, bu etkinlikte belirlenen eylem maddelerini takip edip, AI kullanımına ilişkin ileriye yönelik adımları, üniversitemizdeki ilgili birimlerle ortak çalışarak koordine etmeyi hedefliyor.