Sabancı Üniversitesi’nin 14 projesine TÜBİTAK 1001 Desteği

Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve araştırmacılarının 14 projesi, TÜBİTAK ARDEB 2023 yılı 2. dönem "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında destek almaya hak kazandı.

Sabancı Üniversitesi kampüs

Sabancı Üniversitesi’nden yaklaşık 20 milyon TL bütçeli 14 proje, 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanmış ve 1 proje bir sonraki çağrı dönemini beklemeden Hızlı Revizyon Hakkı elde etmiştir.

TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında, yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeler destekleniyor.

TÜBİTAK ARDEB 2023 yılı 2. dönem "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında desteklenen projeler:

Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi’nden;

Öğretim Üyesi Gül Günaydın’ın Yürütücü, Öğretim Üyesi Emre Selçuk’un Araştırmacı olduğu “Yakın İlişkilere Alternatif Bir Sosyal Kaynak Olarak Küçük Etkileşimler” başlıklı projesi,

Öğretim Üyesi Ayşe Ozil Syros’un Yürütücü, FSMVÜ Öğretim Üyesi Mine Esmer’in ve BÜ Öğretim Üyesi Yaşar Tolga Cora’nın Araştırmacı, İTÜ Öğretim Üyesi Turgay Kerem Koramaz’ın Danışman olduğu “Galata Rıhtım Hanları: Toplumsal Tarih Perspektifinden Global Ticaret Ağları ve Kentin Dönüşümü, 1870'ler-1922” başlıklı projesi,

Yönetim Bilimleri Fakültesi’nden;

Öğretim Üyesi Syeda Arzu Wasti’nin Yürütücü, SSBF Öğretim Üyesi Emre Selçuk’un Danışman olduğu “Güven İhlalleri ve Güven Tamirini Anlamakta İlişkisel Hareketliliğin Rolü” başlıklı projesi,

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nden;

Öğretim Üyesi Gökalp Alpan’ın Yürütücü, Öğretim Üyesi Turgay Bayraktar’ın Araştırmacı, University of New Mexico Öğretim Üyesi Maksym Zinchenko’nun Araştırmacı olduğu “Ekstremal Polinomların Normlarının Alt ve Üst Sınırları ve İlgili Problemler” başlıklı projesi,

Öğretim Üyesi Erchan Aptoula’nın Yürütücü, GTÜ Öğretim Üyesi Koray Kaybol’un Araştırmacı olduğu “Uzaktan Algılama Görüntülerinin Alan Genelleme Destekli Çözümlenmesi” başlıklı projesi,

Öğretim Üyesi Kürşat Çağıltay’ın Yürütücü olduğu “Öğretmenlerin Sanal Gerçeklik Ortamları Oluşturması için Editör Geliştirme ve Değerlendirme Projesi (SAGE)” başlıklı projesi,

Öğretim Üyesi Nihat Gökhan Göğüş’ün Yürütücü, ODTÜ Öğretim Üyesi Özcan Yazıcı’nın Araştırmacı olduğu “Formlar Üzerinde Potansiyel Teori” başlıklı projesi,

Öğretim Üyesi Yaşar Gürbüz’ün Yürütücü, Öğretim Üyesi Ömer Ceylan’ın Danışman olduğu “26 GHz - 5G Uygulamaları için Yeni Gerilim Değişken Zayıflatıcı ve 7-BIT Pasif Vektör Toplam Faz Kaydırıcı Kullanan Geniş Bantlı, Doğrusal ve Yüksek Hassasiyetli Bir Alıcı” başlıklı projesi,

Öğretim Üyesi Marat Kazanov’un Yürütücü, Öğretim Üyesi Ogün Adebali’nin ve İBG Öğretim Üyesi Gerhard Wingender’ın Danışman olduğu “APOBEC ve UV Kaynaklı Arka Plan Mutasyon Oranlarının Tahmin Modellerinin İnsan Genomu için Geliştirilmesi” başlıklı projesi,

Misafir Öğretim Görevlisi Zaeema Khan’ın Yürütücü, Öğretim Üyesi Levent Öztürk’ün Araştırmacı olduğu “Türkiye'de Bazı Jeotermal Kaynaklarda Yaşayan Termofilik Bakterilerin İzolasyonu, Tanımlanması, Bitki Verim ve Besin Kalitesine Potansiyel Etkilerinin Araştırılması” başlıklı projesi,

Öğretim Üyesi Duygu Taş Küten’in Yürütücü, Öğretim Üyesi İhsan Sadati’nin Araştırmacı olduğu “Stokastik Esnek Teslimatlı Araç Rotalama Problemi İçin Modeller ve Çözüm Yöntemleri” başlıklı projesi,

Öğretim Üyesi Nurdagül Anbar Meidl’in Yürütücü, Öğretim Üyesi Ferruh Özbudak ve ODTÜ Öğretim Üyesi Oğuz Yayla’nın Araştırmacı olduğu “Bükülmüş Fonksiyonlar ve Kombinatorikte Kullanımı” başlıklı projesi,

Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM)’dan;

MDBF Öğretim Üyesi Alp Yürüm’ün Yürütücü, MDBF Öğretim Üyesi Ongun Özçelik’in Araştırmacı, MDBF Öğretim Üyesi Selmiye Alkan Gürsel ve SUNUM Araştırmacısı Begüm Yarar Kaplan’ın Danışman olduğu “DFT ile Desteklenen Fotokatalitik Radikallerin IrO2 Temelli OER Sistemindeki Etkisi ve Yeni Mekanizmaların Keşfi” başlıklı projesi,

SUNUM Araştırmacısı Barun Chakrabarti’nin Yürütücü olduğu “Mxene, Azot Katkılı Karbon Nanomalzemeler ve Derin Ötektik Çözücüler ile Geliştirilmiş Verimli Hidrojen/Vanadyum Akış Pilleri” başlıklı projesi,

TÜBİTAK’ın 1001 programı kapsamında ayrıca MDBF Öğretim Üyesi Emre Erdem’in Yürütücü, Doktora Sonrası Araştırmacı Ahmet Güngör’ün Araştırmacı olduğu Nano Tanı İçin Fonksiyonel Yüzey ve Ara Yüzeyler Araştırma ve Uygulama Merkezi (EFSUN)’un “Atık Sigara İzmariti Bazlı Aktif Karbon (AK) Üretimi ve Gd2O3/ZnO/AK ve PPy/ZnO/AK Kompozitlerinin Geliştirilerek Yüksek Performanslı Süperkapasitör Uygulamaları” başlıklı projesi ise bir sonraki çağrı dönemini beklemeden Hızlı Revizyon Hakkı elde etmiştir.