Sakıp Sabancı Müzesi’nin Araştırmaları Uluslararası Türk Sanatları Kongresi’nde Sunuldu

Varşova Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve üç farklı seksiyonda gerçekleştirilen kongrede Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi uzmanlarının bildirileri de yer aldı.

Uluslararası Türk Sanatları Kongresi

Uluslararası Türk Sanatları Kongresi’nin (ICTA) on yedincisi, 18-21 Eylül 2023 tarihleri arasında Varşova Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ayşe Aldemir

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer’in Bilim Komitesi’nde yer aldığı uluslararası kongrede, Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu Yöneticisi Dr. Ayşe Aldemir, “Erken Cumhuriyet Döneminde Osmanlı Hat ve Tezhip Sanatları”, Resim Koleksiyonu Yöneticisi Hüma Arslaner “Abdülmecid Efendi’nin Tuvalinin Altındaki Süvari”, Eğitim Koordinatörü Dr. Fatma Coşkuner ise “Ondokuzuncu yüzyıl Dolmabahçe Sarayı’nda Tarihin Tasviri: Stanisław Chlebowski’nin “Fetih” Yorumu” başlıklı bildirilerini sundu.

Hüma Arslaner

Uluslararası Türk Sanatları Kongresi, ilk olarak Türk sanat kültürüne ilişkin araştırmaların ve yöntemlerin genişletilmesini amacıyla 1959 yılında Prof. Suut Kemal Yetkin’in önderliğinde Ankara’da düzenlendi.

Fatma Coşkuner

Çeşitli ülkelerden akademisyenler, kültür sanat kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, bilim insanları ve araştırmacılarını bir araya getirerek farklı araştırma sonuçlarının sunulduğu ve tartışıldığı bir akademik platform olan ICTA’da sunulan bildiriler, uluslararası bir jüri tarafından seçiliyor ve dünyanın pek çok köşesinden köklü ve önemli üniversitelerin ev sahipliğinde her dört yılda bir gerçekleştiriliyor.