“Siber Güç Türkiye” Yatırımcı / Girişimci Buluşmaları ve İş Geliştirme Etkinliği

“Siber Güç Türkiye” Yatırımcı / Girişimci Buluşmaları ve İş Geliştirme Etkinliği, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK Marmara Teknokent ve MÜSİAD Dijital Dönüşüm Sektör Kurulu koordinatörlüğünde 8 Haziran 2022 Çarşamba günü 08.00 – 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, SSB Siber Güvenlik Kümelenmesi, İstanbul Sanayi Odası, Kocaeli Sanayi Odası, SAHA İstanbul, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği, Yıldız Teknopark, Teknopark İstanbul, Kamu Bilişim Derneği ve Türkiye Bilişim Derneği kurumlarının paydaşlık yapacağı bu etkinlikte; siber güvenlik sektöründe faaliyet gösteren kamu, üniversite, STK, yatırımcıların ve özel sektör işletmelerinin, proje ortaklığı, şirket ortaklığı ve yatırım hedefleriyle bir araya gelmesi, siber güvenlik sektörü için katma değer kazandırması amaçlanmıştır. Etkinlik sonucunda yatırım bekleyen projelerin hayata geçmesi, büyümesi ve yaygınlaşması hedef çıktılar olarak tanımlanmıştır.

“Siber Güç Türkiye” Yatırımcı / Girişimci Buluşmaları ve İş Geliştirme etkinliğinde, şirketlerin iş birliğini arttırma ve iş geliştirme süreçlerinin yönetilebilmeleri için özel etkileşim alanları oluşturulacak, siber güvenlik firmalarının projelerini sunabileceği özel buluşma alanları sağlanacaktır. Projesini geliştirmek isteyen, proje ortaklığı, şirket ortaklığı ve diğer birçok fırsatı yakalamak isteyen tüm siber güvenlik firmaları etkinliğe davetlidir. 

Katılım tüm kurum / kişilere açık ve ücretsizdir. Etkinliğe girişimci, firma veya yatırımcı olarak katılım sağlamak isteyenler www.sibergucturkiye.org adresinden başvuru yapabileceklerdir. Başvuruların değerlendirme sürecinin ardından, belirlenen projeler ve ürünler için stant ve sunum yapma imkânı sağlanacaktır.

Son başvuru tarihi 3 Haziran Cuma.