Öğretim Üyemizin yürütücülüğündeki projeye TÜBİTAK - ABD Ulusal Bilim Vakfı İkili İşbirliği Programı desteği

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) Öğretim Üyesi Yusuf Emre Akgündüz’ün yürütücülüğünde gerçekleşecek proje TÜBİTAK - ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF- National Science Foundation) İkili İşbirliği Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

“Türkiye’de Destekler, Regülasyon ve Şirket Büyümesi” başlığını taşıyan ve 24 ay sürmesi planlanan proje, Chicago Üniversitesi’nden Ufuk Akçiğit’in “Ekonomik Büyümeyi Anlamak: Şirketler, Mucitler ve Fikirler” isimli NSF projesinden çıkarılan dersleri ve tecrübeleri kullanarak Türkiye’de regülasyon ve endüstri politikalarının şirket dinamikleri ve innovasyona etkilerini çalışmayı amaçlamaktadır.