SSBF Fakülte Öğretim Üyemiz Fatih Serkant Adıgüzel’ın projesine Avrupa Komisyonu’ndan Hibe Desteği

Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Fatih Serkant Adıgüzel’in ortak olarak yer aldığı “VALPOP- Valuing Public Goods in a Populist World: A Comparative Analysis of Network Dynamics and Societal Outcomes” başlıklı projesi Horizon Europe Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Akademisyen başarı

 

Toplam bütçesi 2.994.425 Avro olan projede hukukun üstünlüğü ve popülizmin toplumsal aktörler tarafından kamu mallarının yaratılmasını ve dağıtılmasını nasıl etkilediği hakkında araştırma yapılacaktır.

Innsbruck Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde sekiz farklı ülkeden olmak üzere dokuz ortaktan oluşan konsorsiyumda araştırmacılar, Horizon Europe Programı kapsamında HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-03 çağrısına sunulan VALPOP projesini 48 ay boyunca yürütecekler.

Proje konsorsiyumu, Universitaet Innsbruck (Avusturya), Copenhagen Busıness School (Danimarka), Wirtschaftsuniversitat Wien (Avusturya), Akademia Leona Kozminskiego (Polonya), Sabancı Universitesi (Türkiye), Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule (Almanya), Luiss Libera Universita Internazionale Degli Studi (İtalya), Auckland University of Technology (Yeni Zelanda) ie In-Jet Aps (Danimarka) oluşturmaktadır.