SU-IMC Araştırmacılarına Dünyanın En İyi Otomotiv Konferansı’ndan Ödül

Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (SU-IMC) Araştırmacısı Dr. Burcu Saner Okan’ın danışmanlığını yaptığı Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik Programı yüksek lisans öğrencisi Atakan Koçanalı, SPE ACCE 2020 Konferansı’nda düzenlenen yüksek lisans poster yarışması kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

 

Soldan: Burcu Saner Okan, Atakan Koçanalı, Yusuf Menceloğlu, Abdulmounem Wis Alchekh

Otomotiv sektörü ve kompozit malzeme alanında dünyanın en iyi konferansı olarak kabul edilen SPE ACCE (Automotive Composites Conference and Exhibition) 2020, bu yıl 9-11 Eylül 2020 tarihleri arasında sanal olarak gerçekleşti. Ford Motor Company ve General Motors Company tarafından organize edilen ve bu yıl 20.si  düzenlenen konferansa Ford, FCA, GM, Honda, Hyundai, Nissan, Tesla, Toyota ve Volkswagen gibi dünyanın en iyi otomotiv firmalarından olmak üzere toplamda 550 kişi katıldı. 

Konferansta SU-IMC Araştırmacısı Burcu Saner Okan’ın danışmanlığını yaptığı yüksek lisans öğrencisi Atakan Koçanalı, “Development of graphene/talc hybrid additive from plastic wastes by upcycling technique and its use in the production of light-weight automotive parts” başlıklı posteri ile yüksek lisans poster yarışması kategorisinde 2.lik ödülüne layık görüldü. Ayrıca, bu çalışmaya doktora üstü araştırmacı Abdulmounem Wis Alchekh ve projede araştırmacı olarak görev alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yusuf Menceloğlu katkı sağladı. 

Ödüle layık görülen çalışma, SU-IMC Araştırmacısı Burcu Saner Okan’ın yürütücü olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen 218M658 numaralı “İleri dönüşüm tekniği ile plastik atıklarından grafen/talk hibrit katkısı geliştirilmesi ve güçlendiriciolarak otomotiv sektöründe hafif ve sağlam prototip iç ve dış trim parça üretiminde kullanımıbaşlıklı 1003 projesi kapsamında yürütülen çalışmaları kapsıyor. Projede Farplas Otomotiv A. Ş. geliştirilen yeni katkının performansını değerlendirmek ve prototip üretmek göreviyle ortak olarak yer alıyor. 

Yapılan çalışmada günümüzün en büyük problemi olan atık plastiklerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi konusunda yenilikçi bir yaklaşım sunulmuş olup döngüsel ekonomiye önemli bir katkı sağlamaktadır. Çalışmalar kapsamında atık plastiklerde bulunan karbon kaynağı otomotiv plastiklerinde yaygın olarak kullanılan takviye elemanı talk üzerinde biriktirilerek yeni nesil grafen/talk hibrit katkısının üretimini sağlamaktadır. Geliştirilen bu katkı hafif ve üretim maliyeti düşürülmüş otomotiv plastik parçaların üretiminde kullanılacaktır.