“Üniversiteler kadınların karar mekanizmalarında yer almasındaki iş birliğini kolaylaştırabilir”

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü ve Baş Araştırmacısı Melsa Ararat, 15-16 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenen UN Global Compact Liderler Zirvesi konuşmacıları arasında yer aldı.15 Temmuz 2020 tarihinde düzenlenen “Hedef Cinsiyet Eşitliği –Tam Eşitlik Yolunda” (#TargetGenderEquality — Pathways to Parity) oturumunda konuşan Ararat, kadınların ekonomik karar mekanizmalarında temsilinin tüm çabalara rağmen çok düşük olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Örneğin Türkiye’de 2012 yılında kadınların halka açık şirketlerin yönetim kurullarındaki oranı yüzde 12 idi ve şirketlerin yarısının yönetim kurullarının tamamı erkekti. Son 7 yılda bu oran, destekleyici politikalara rağmen, sadece yüzde 15’e yükseldi. Bu politikalar arasında şirket liderliğinde kadın temsilinin iyileştirilmesinin Hükümetin 11. Kalkınma Planı’nda yer alması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yönetim kurullarında en az yüzde 25 oranında kadın olmasını tavsiye etmesi, Aile ve Çalışma Bakanlığı’nın 2022 yılına kadar tüm yönetim kurullarında en az bir kadının yer almasını stratejik hedef olarak belirlemesini sayabiliriz. Pek çok sivil girişim de kadınların şirket karar organlarında temsil edilmesi için yıllardır aktif olarak çalışmakta.”

Tüm bunlara rağmen kadınların yönetim kurullarında yetersiz temsilinin kökeninde toplum içindeki güç ilişkilerinden kaynaklanan eşitsizliklerin yer aldığını belirten Ararat, “Örgütsel yapılar cinsiyetsiz değildir. Üst yönetimde yaptığınız değişiklikler tek başına çözüm olmamakla beraber, sistematik değişime yol açma potansiyeli taşır. O nedenle kadınların yönetim kurullarında temsili önemlidir,” dedi.

Kadınların temsilindeki ilerlemenin yavaşlığının bu alandaki savunucuların cesaretini kırdığına dikkat çeken Ararat, EBRD tarafından Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle 2019 sonbaharında başlatılan Türk Şirketlerinin Yönetim Kurullarında Cinsiyet Çeşitliliğini Teşvik Projesinin yeni bir yaklaşımı benimsediğine değindi. Ararat, “Proje bir Ulusal Stratejik Plan geliştirilmesini hedefliyor. İlgili tüm paydaşlar bir Ulusal Stratejik Plan gelişmesine katkıda bulunmak ve bir Yol Haritasını onaylamak üzere Proje Yönetim Grubu’nda yer almaya davet edildi. Proje kapsamında oluşturulan beş Çalışma Grubunda elliden fazla özel sektör ve devlet kurumu temsilcisi Plan’ın yazılmasına katkıda bulundu. Planın kilit yönü, tüm paydaşları içeren web tabanlı bir platform ve ilgili devlet kurumlarını iş dünyası ile bir araya getirecek ortak bir komisyonunun kurulmasını öngörmesidir,” dedi.

Ararat, devlet ve özel sektör iş birliğinin daha cesur politikaların seçilmesini teşvik edebileceğini, üniversitelerin bu iş birliğini kolaylaştırarak ve bilimsel verilerle destekleyerek önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.

Ararat, “%30 Kulübü ve Global Compact üye şirketleri, diğer şirketlere toplumsal cinsiyet eşitliğini konusunda büyük bir ilham kaynağı oldular. Artık siyaset yapıcılara ilham olmak gibi daha büyük bir görev üstlendiklerine inanıyorum” diye ekledi.

İlk Yayınlanma Tarihi: 29.06.2020 10:06:22