Yapay zeka ve veri bilimi sağlık, eğitim, çevre gibi pek çok alanda topluma fayda sağlıyor

Sabancı Üniversitesi’nin kamu ve özel sektör yöneticilerini bilim ve teknoloji ile buluşturmak üzere düzenlediği “Teknolojinin Gücüyle Geleceğe” Webinar Serisi’nin dördüncüsü Toplumsal Fayda için Veri Bilimi” başlığı altında gerçekleşti.

Sabancı Üniversitesi’nin, bilim ve teknoloji alanındaki bilgi ve deneyimlerini kamu ve iş dünyası ile paylaşmak üzere gerçekleştirdiği webinar serisinin dördüncüsü yapıldı.

“Toplumsal Fayda için Veri Bilimi” konusunda düzenlenen webinarda Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Berrin Yanıkoğlu ve Onur Varol ile Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Kuru, son yıllarda hızla gelişen ve birçok farklı alanda kullanılan veri biliminin önemini vurguladılar, disiplinler arası yaklaşım ile sürdürdükleri araştırma projelerinden bahsettiler.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Onur Varol, webinarda veri biliminin açıklanabilirlik, öngörülebilirlik ve veriye dayalı olma şeklinde üçlü bir sisteme bağlı olduğunu belirtti. Sosyal medyada doğru bilgi ile yanlış bilgiyi ayırt edebilme ve bu sayede topluma destek olarak medya okuryazarlığı kazandırmak üzere çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Varol, sahte hesapların ve sahte takipçilerin analizlerini yaptıklarını da belirtti. Geçtiğimiz yaz Türkiye’de aşı karşıtlığı söylemlerini sosyal medyada kimlerin yaydığı ve bunların arkasındaki mekanizmaları inceleyerek kimlerin bu söylemlerden fayda elde etmeye çalıştıkları üzerine incelemeler yaptıklarını söyleyen Varol, özellikle Türkiye’nin girmekte olduğu seçim döneminde de dezenformasyon ve sosyal bot aktivitelerinin artacağını bekledikleri için şimdiden Hesaplamalı Sosyal Bilimler laboratuvarında çalışmalara başladıklarını ve seçim dönemi yaklaştıkça bulgularını paylaşmaya başlayacaklarını belirtti. 
Diğer taraftan veri bilimi ile insanların duygu durumlarını anlama ve sosyal medyanın üzerinde yapılan araştırmalar ile duygu durumunu etkileyen faktörlerin analiz edilmesi üzerine çalıştıklarını ifade eden Varol, Türkiye’deki toplumsal olayların duygu durumunu etkilemesi, bir insanın mesajlarından duygu durumundaki değişimi anlayabilme, yaz saati uygulamasının duygu durumuna etkisi üzerine çeşitli projeleri olduğunu dile getirdi.

Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Berrin Yanıkoğlu ise yaygın etkili büyük çalışmaların işbirlikçi ve disiplinler arası çalışmalarla yapılabileceğini ve bunun Sabancı Üniversitesi`nin önem verdiği prensiplerinden olduğunu vurguladı. Çok farklı alanlardan araştırmacılarla VERİM`de yapılan çalışmalar yapıldığını söyleyen Yanıkoğlu, sosyal medyada nefret söylemi tespiti ile sosyal medyanın daha kapsayıcı olabileceğini; Covid-19 tespiti için geliştirdikleri yazılım ile bulaşmanın azaltılabildiğini; ve bitki hastalıklarının tespiti için geliştirdikleri görüntü tanıma sistemi ile tarım alanında önemli fayda sağlanabileceğini söyledi.  

Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Kuru Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinlerin  Latin harflerine aktarımı için Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ile disiplinler arası bir çalışma yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Dijital ve beşerî bilimlerde kullandığımız yazılımlar ağırlıklı olarak haritalandırma ve toplumsal ağ analizleri üzerine. Ülkemizde, Osmanlı çalışmaları sahasında yapay zekâ teknolojisi kullanılarak geliştirilmiş bir yazılım henüz mevcut değil. Bizim üzerinde çalıştığımız projenin amacı yapay zeka teknolojisinden faydalanarak  Osmanlı Türkçesi metinleri Latin harflerine  aktarmak. Böylece bu metinleri, araştırmacılar ve akademi dışından kullanıcılar için daha erişilebilir hale getirmek. Proje çerçevesinde yapay zekâ alanında çalışan akademisyenler ile Eski Türk Edebiyatı ve Tarih alanında çalışan araştırmacılardan oluşan çok disiplinli bir ekip kurduk."

Teknolojinin Gücüyle Geleceğe Webinar programı 10 Mayıs 2022 Salı günü, “Yeni Nesil Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri ”konulu webinar ile devam edecek.

Kayıt için: https://sabanciuniv.zoom.us/webinar/register/WN_BWsT9LgIS62fSWMt6CWpJQ

Sabancı Üniversitesi’nin “Teknolojinin Gücüyle Geleceğe” Webinar Serisi’nin önümüzdeki günlerdeki programlarını aşağıda bulabilirsiniz.

 “Yeni Nesil Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri”

10 Mayıs 2022, saat 20.30

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Selmiye Alkan Gürsel

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Misafir Öğretim Üyeleri Mihrimah Özkan, Cengiz S. Özkan

 “Teknoloji, Bilgisayarlar ve Sanat”

17 Mayıs 2022, saat 20.30

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Cemal Yılmaz

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Selçuk Artut

Sakıp Sabancı Müzesi Dijital SSM Arşiv ve Araştırma Alanı Yöneticisi Osman Serhat Karaman

 

İlk Yayınlanma Tarihi: 22.04.2022 15:28:36