CEF Tarafından Hazırlanan Davranışsal Finans Eğitimi Başlıyor

Akbank’ın kurucu sponsoru olduğu Sabancı Üniversitesi Finans Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence in Finance – CEF), “Davranışsal Finans – Teoriler ve Uygulamalar” eğitim serisine başlıyor.


Davranışsal finans, davranışsal ve bilişsel psikoloji teorilerini geleneksel ekonomi ve finans öğretileri ile harmanlayarak bireylerin ve kitlelerin finansal kararları altında yatan nedenleri açıklamaya çalışan, oldukça yeni ancak hızlı büyüyen bir alan.

Neoklasik iktisat varsayımlarına göre; i) tüm bireyler, hem parasal hem de parasal olmayan kararlar verirken faydalarını maksimize etmek amacıyla rasyonel davranırlar ve ii) piyasalar tamamen etkindir ve piyasalardaki fiyatlar mevcut tüm varlık sınıfları ile ilgili tüm bilgileri yansıtırlar. Ancak, gerçek hayatta bu varsayımlardan çoğu zaman sapmalar gözlemlenir. Davranışsal finans, piyasaların neden ve nasıl etkinlikten sapabileceğini, insanların bilgileri neden yanlış yorumladıklarını ve neden sıklıkla önyargılara, hatalara ve algısal yanılgılara maruz kaldıklarını açıklamaya yardımcı olur.

Sabancı Üniversitesi’nde eğitim veren Attila Köksal tarafından yürütülecek program, davranışsal finansın temellerini, irrasyonel yatırımcı davranışlarının nedenlerini ve etkilerini anlamak için bir rehber olmayı amaçlıyor. Program boyunca, finansal karar verme sürecini etkileyen psikolojik önyargıları ele alınacak ve bunların finansal piyasalar ve insanların yaşamları üzerindeki etkileri incelenecek.

Program, gerçek hayattan vaka çalışmaları, yatırımcı davranışlarının analizleri, yatırımcı davranışını değiştirmek için yapılan davranışsal müdahale vakaları ve profesyonel bir yatırım yöneticisi ile yapılacak bir soru-cevap oturumu içerecek.

Online gerçekleşecek eğitimle ilgili bilgi almak için burayı tıklayabilirsiniz.

 ***

Attila Köksal Hakkında

Orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamlayan Attila Köksal, 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, 1985 yılında Philadelphia Drexel Üniversitesi’nden MBA derecesi almıştır. Yatırım bankacılığı kariyerine Princeton’da Center for International Financial Research Inc. de başlayan Köksal, sırasıyla Saudi American Bank, Tacirler Menkul Değerler, İnter Yatırım, İnter Portföy ve Demir Yatırım’da yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

2002-2020 arası Ünlü Menkul Değerler'de Genel Müdürlük ve ardından yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdüren Köksal, 2011-2014 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’nde Yönetim Kurulu Başkanlığı, çeşitli dönemlerde Borsa İstanbul, VOB A.Ş. ve CFA Institute'da Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Köksal, halihazırda Turkish Bank’ın bir iştiraki olan Turkish Dijital Teknolojiler A.Ş.’de, Türk Sigorta’da ve WWF Türkiye’de yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmakta olup, Nisan 2019 tarihinden beri Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği’nin (FODER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Sabancı Üniversitesi’nde Davranışsal Finans dersleri vermekte olan Köksal’ın, yazar arkadaşları ile birlikte kaleme aldığı ‘Geleceğe Yatırım’ serisi altında ‘Yarının Büyükleri İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri’ ve ‘Aileler İçin Tasarruf ve Yatırım Tavsiyeleri’ adlı iki kitabı bulunmaktadır. Son kitabı ‘Parasal Konularda Yaptığımız Hatalar’, tasarruf, birikim ve yatırım konularında yaptığımız hataları, bunların yaşamlarımız üzerindeki olumsuz etkilerini ve bu etkileri azaltmak için yapılması gerekenleri kapsamaktadır.