Sabancı Üniversitesi’nin Yer Aldığı SMART4FUTURE Projesi Duyuruldu

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nin yer aldığı, Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından Yüksek Öğrenim için İnovasyon Kapasitesinin Geliştirilmesi (Innovation Capacity Building for Higher Education - HEI) Girişimi kapsamında desteklenmeye hak kazanan SMART4FUTURE projesi duyuruldu.

 

Proje, yükseköğretim kurumlarının yenilikçilik ve girişimcilik konusunda kapasite geliştirme sürecini desteklemeyi ve İrlanda, İtalya, Polonya, Hırvatistan, Sırbistan ve Türkiye olmak üzere 6 ülkede, üniversitelerin yerel ve bölgesel inovasyon ekosistemlerinin odak noktaları haline gelmesine olanak sağlayacak gerekli tüm ön koşulları yaratmayı amaçlıyor.

Projeyle desteklenecek kapasite geliştirme faaliyetleri sayesinde, yükseköğretim kurumlarında, startup’lara yönelik yeni destek mekanizmalarının geliştirilmesi, girişimci firmalara rehberlik ve iş geliştirme desteği sağlanması, teknoloji transferi ve buna yönelik teknoloji transfer ofislerinin geliştirilmesi, ayrıca dış paydaşlarla yeni işbirliklerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Projeye, EIT HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education (Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü Yükseköğretim Girişimi: Yükseköğretim için Yenilik Kapasitesi Geliştirme) tarafından fon desteği sağlanacak. Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü’nün bu girişimi Avrupa genelinde yükseköğretim kurumlarının girişimcilik ve yenilik kapasitesini artırmayı hedeflemektedir.

SMART4FUTURE projesinde Sabancı Üniversitesi dışında 7 kurum birlikte çalışacaktır.  

  • Algebra University College (Proje lideri)
  • Griffith College
  • University of Naples “Federico II
  • Medical University of Lublin
  • Infobip d.o.o.
  • Mentortec Servicos de Apoio a Projectos Technologicos SA
  • Link Group

Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü Yükseköğretim Girişimi kapsamında, proje için Aralık 2022’ye kadar olan dönem için 300.000 € tutarında fon ayrılacaktır. Bu sürenin ardından, projenin 18 ay daha uzatılma planı bulunmaktadır.

Proje ile daha detaylı bilgiye https://eit.europa.eu/who-we-are/eit-glance adresinden ulaşabilirsiniz.

EIT HEI Girişimi (Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü Yükseköğretim Girişimi) hakkında

EIT HEI Girişimi, Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü’nün yeni stratejisinin bir parçası olarak Enstitü için temel bir hedeftir. Girişim, yükseköğretim kurumlarını uzmanlık ve koçluk, Avrupa'nın en büyüğü olan EIT yenilik ekosistemine erişim ve finansman ile desteklemeyi, böylece bireysel yükseköğretim kurumlarının ihtiyaçlarını tamamlayan yenilik eylem planları geliştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu, 2021 Pilot Çağrısının başarısının ardından EIT HEI Girişiminin ikinci proje çağrısıdır. Girişim şimdiye kadar yaklaşık 50 projeye fon sağlamıştır. Bir sonraki çağrının 2022'nin sonuna doğru yapılması beklenmektedir.

EIT (Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü) hakkında

EIT, küresel zorluklara yönelik çözümlere güç vererek ve Avrupa'da sürdürülebilir büyüme ve vasıflı işler yaratmak için girişimci yetenekleri besleyerek Avrupa'nın yenilik yapma yeteneğini güçlendirmektedir. EIT, bir AB kuruluşudur ve AB Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı olan Horizon Europe'un ayrılmaz bir parçasıdır. Enstitü, önde gelen şirketler, araştırma laboratuvarları ve üniversiteler arasında dinamik pan-Avrupa ortaklıklarını, EIT Bilgi ve Yenilik Topluluklarını desteklemektedir.